panorama2.png

Sołtys Sołectwa Bibice zaprasza na Zebranie Wiejskie  Sołectwa Bibice,  które odbędzie się 4 sierpnia 2013 roku  (niedziela) o  godzinie  17.00  w Budynku Wielofunkcyjnym w Bibicach (ul. Rynek 2).

 

 

Porządek spotkania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności do podejmowanych uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
-  służebności podjazdów na ul. Spacerowej,
- planu budżetu na rok 2014.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności budynku wiejskiego.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego i rzeczowego budżetu za rok 2011 oraz 2012.
8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku.
9. Wolne wnioski i komunikaty
10. Zamknięcie obrad.

Uwaga!
Protokół z poprzedniego zebrania dostępny jest do wglądu na stronie internetowej gminy Zielonki
www.zielonki.pl oraz będzie wyłożony do wglądu na pół godziny przed zebraniem.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności do podejmowania uchwał, zwołuje zebranie w drugim terminie, które rozpocznie się o godz. 17.30 (data, miejsce i porządek spotkania bez zmian).
      

Sołtys Sołectwa Bibice

(-) Magdalena Krawczyk