2.png

Wegrzce C24aNa podstawie zawiadomienia uzyskanego od wykonawcy robót: Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych INSBUD Spółka z o.o. informujemy, że od dnia 19.10.2021 r. na ul. C24 w miejscowości Węgrzce rozpoczną się roboty drogowo-odtworzeniowe m.in. po wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z deklaracją Wykonawcy roboty będę realizowane w okresie 19.10.2021 - 29.10.2021 r. W tych dniach w godzinach od 8.00-16.30 wystąpią utrudnienia w ruchu, a także wyłączenia drogi z ruchu od skrzyżowania ul. C24 z ul. C11 (przedziały czasowe mają charakter orientacyjny).
Numer kontaktowy do koordynatora robót: 663-348-989.
Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgrzce jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.