Projekt1.png

Etap 1

Od 9.11.2021 r. nastąpi zmiana tymczasowej organizacji ruchu na ul. Karola Wojtyły w Batowicach - w miejscu, w którym odbywa się on wahadłowo. Będzie ona polegała na udostępnieniu kierowcom jezdni północnej, przy jednoczesnym wyłączeniu jezdni południowej (odwrotnie niż obecnie). Ruch nadal będzie się odbywał wahadłowo. Taka organizacja będzie obowiązywać minimum dwa tygodnie i jest niezbędna do płynnego prowadzenia robót przy realizacji Północnej Obwodnicy Krakowa S52.

Etap 1 2 1