8.png

str1

Ranking Gmin Małopolski organizuje FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wspólnie z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Obie instytucje opracowały wskaźniki, by na ich podstawie ocenić działalność władz samorządowych 179 gmin regionu (bez miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa) w roku 2020. W dwunastej edycji Rankingu Gmin Małopolski na podium znalazły się gminy: Niepołomice, Wielka Wieś i Zielonki. Ranking został opublikowany 10 grudnia  2021 r. w Dzienniku Polskim i Gazecie Krakowskiej.


Miejsce w rankingu to syntetyczny wynik kilkunastu wskaźników, obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w Małopolsce. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe.
- Gminy z czołówki rankingu są przykładem jednostek, w których od wielu lat, jak i obecnie, znakomicie wykorzystywane są przez zarządzających różnorodne czynniki rozwojowe – położenie w sąsiedztwie dużego miasta, logistyka i dostępność komunikacyjna, zasoby środowiska naturalnego, dostępność terenów pod inwestycje i wiele innych – mówi Wojciech Odzimek, dyrektor FRDL MISTiA.
Ranking Gmin Małopolski 2021
Szczegółowe wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2021

Zielonki MISTiA na www M