Projekt2.png

Zielonki Na OgrodyNa podstawie zawiadomienia uzyskanego od wykonawcy robót: Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych INSBUD Spółka z o.o. informujemy, że w dniu 03.02.2022 r. (czwartek) zostaną przeprowadzone prace budowlano-montażowe związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Na Ogrody w miejscowości Zielonki. W  godzinach od 8-16 wystąpią utrudnienia w ruchu. Z uwagi na konieczność zajęcia pasa drogi na całej szerokości, wjazd od strony ulicy Galicyjskiej będzie zamknięty. Dojazd do posesji przy ul. Na Ogrody będzie możliwy od strony ulicy Szlak Burztynowy. Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki w ciągu ulicy Na Ogrody jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.