Projekt2.png

PocztaW związku z licznymi skargami dotyczącymi nieprawidłowego funkcjonowania Urzędu Pocztowego w Zielonkach oraz jego Filii w Węgrzcach, w zakresie nieterminowego doręczania przesyłek pocztowych dla mieszkańców Gminy Zielonki, Rada Gminy Zielonki wzywa Zarząd Poczty Polskiej do podjęcia działań naprawczych mających na celu usprawnienie procesu dystrybucji korespondencji na terenie Gminy Zielonki (treść rezolucji: pobierz plik (*.pdf), pobierz plik (*.doc).

UCHWAŁA NR XXXV/1/2022 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej wezwania Poczty Polskiej S.A. do terminowej obsługi mieszkańców Gminy Zielonki została przekazana:
1) Ministrowi Aktywów Państwowych;
2) Ministrowi Infrastruktury;
3) Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
4) Prezesowi Zarządu Poczty Polskiej;
5) Dyrektorowi Regionu Sieci Poczty Polskiej w Krakowie;
6) Naczelnikowi Urzędu Pocztowego w Zielonkach.