Projekt2.png

orientacjamosimageOd 7 lutego 2022 r. (poniedziałek) w ciągu ul. Słowiańskiej w m. Wola Zachariaszowska (DP2151K) na odcinku pomiędzy przystankami „Garlica Duchowna Rozjazd” i „Wola Zachariaszowska Szkoła” (orientacja) prowadzone będą prace związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Prace będą prowadzone przy lokalnych zawężeniach jezdni oraz przy połówkowym zajęciu jezdni, ruch będzie kierowany ręcznie. W związku z prowadzonymi pracami mogą występować chwilowe wstrzymania w ruchu i utrudnienia w przejeździe dla linii 227 i 280. Prace mają trwać ok. 2 miesięcy. Po zakończeniu robót związanych z budową kanalizacji prowadzone będą prace związane z odtworzeniem nawierzchni jezdni, na czas których wprowadzony będzie ruch wahadłowy kierowany sygnalizacją świetlną. O terminie będziemy informować po otrzymaniu zgłoszenia od Wykonawcy.