Projekt2.png

Zielonki Babilon Widokowa

 Na podstawie zawiadomienia uzyskanego od wykonawcy robót: Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych INSBUD Spółka z o.o. informujemy, że w dniu 22.02.2022 r. (wtorek) zostaną przeprowadzone prace budowlano-montażowe na skrzyżowaniu ulicy Babilon i ulicy Widokowej w miejscowości Zielonki. W  godzinach od 8-16 wystąpią utrudnienia w ruchu. Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki w ciągu ulicy Babilon jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.