2.png

Aktualności

baner ranking4 listopada Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej (PAP) po raz pierwszy ogłosił wyniki Rankingu "Gmina dobra do życia", badającego jakość życia polskich gminach. Gmina Zielonki uplasowała się w nim na 34. miejscu w kategorii Strefy podmiejskie miast na prawach powiatu. W rankingu wzięto pod uwagę wszystkie 2477 gmin w Polsce. Wśród 48 badanych wskaźników rankingu uwzględniono m.in. atrakcyjność migracyjno-osadniczą, warunki mieszkaniowe, infrastrukturę wodociągową, dostępność opieki zdrowotnej, jakość edukacji. Wskaźnik jakości życia w gminie Zielonki wynosi 61,99, co w ujęciu ogólnopolskim daje 49. miejsce, najlepszy w tej samej kategorii i równocześnie najlepszy w Polsce Ożarów Mazowiecki osiągnął 69,08.

Ranking opracował prof. Przemysław Śleszyński z Polskiej Akademii Nauk. Honorowy patronat nad Rankingiem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.
Wyniki rankingu

SuchyzbiornikWegrzceFirma HaskoningDHV Sp. z o. o., działająca na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie, informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących opracowania wielowariantowej koncepcji dla zadania "Budowa suchego zbiornika na cieku Sudół Dominikański w km 6+400 w m. Węgrzce, gm. Zielonki, powiat krakowski, województwo małopolskie".
Konsultacje zostaną  przeprowadzone  w  dniu  15  listopada  2021  o  godzinie  18.00 w Węgrzcach, Sala weselna Vangelis, ul. A3 nr 1, 32-086 Węgrzce.
Celem konsultacji jest zaprezentowanie zakresu zadania i zebranie opinii do opracowania koncepcyjnego dla wyznaczonej lokalizacji suchego zbiornika przeciwpowodziowego na cieku Sudół Dominikański.

Powiat krakowski1124 listopada o godz. 11:58 przy budowie Północnej Obwodnicy Krakowa (S52) w Zielonkach, na granicy z Krakowem, doszło do uszkodzenia gazociągu. Ewakuowano pracowników budowy i mieszkańców trzech najbliżej położonych domów. Nikt nie ucierpiał.
W akcji uczestniczyły: OSP Zielonki- KSRG, które jako pierwsze przybyło na miejsce wypadku i wezwało wsparcie, oraz jednostki zawodowej straży: JRG5, JRG6 (odział chemiczny) i JRG7; akcją dowodził brygadier Jacek Kukuła, dowódca JRG5. Na miejsce dotarło też pogotowie gazowe.
- Uszkodzony został gazociąg wysokociśnieniowy, rura 350 – relacjonuje komendant gminny OSP w Zielonkach Jan Palimąka. - Było bardzo niebezpiecznie, bo uszkodzenie nastąpiło tuż pod linią wysokiego napięcia. Ewakuowaliśmy mieszkańców trzech najbliższych domów. Odcięto dopływ gazu.
Zagrożone były okolice ulic Na Popielówkę i Pękowickiej w Zielonkach. 

Z powodu awarii gazociągu autobusy aglomeracyjne linii nr 220 i 240 czasowo zostały skierowane na trasę objazdową przez ulice: Długopolską, Krakowskie Przedmieście i Ks. A.Zięby w Zielonkach.
O g. 14 trwały już prace naprawcze przy gazociągu. Po sprawdzeniu poziomu stężenia gazu w powietrzu pozwolono mieszkańcom na powrót do domów. OSP Zielonki powróciła do bazy. Ok. g. 14.30 autobusy wróciły na swoje trasy, ruch odbywa się wahadłowo pod nadzorem służb.
Zdjęcie: Powiat Krakowski 112

Informujemy, że w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030, w środę 10 listopada 2021 r. o godz. 14:00, odbędzie się webinar, podczas którego zaprezentowana zostanie strategia. Podczas spotkania przewidziano także czas na sesję pytań i odpowiedzi.
Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarze - aby wziąć w nim udział, należy wypełnić formularz on-line: https://tiny.pl/994lt

gmina zielonki PolskiLadW pierwszym naborze do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Gminie Zielonki przyznano dofinansowanie w wysokości  4 674 000 zł na realizację projektu „Budowa dwóch budynków garażowych wraz z instalacjami, układem drogowym i zagospodarowaniem terenu w Węgrzcach na dz. nr 461/54”.
W ramach tego projektu ma powstać nowoczesne zaplecze dla gminnych jednostek komunalnych, głównie przedsiębiorstwa wodociągowego (PUK w Zielonkach Sp. z o.o.), niezbędne do przechowywania pojazdów, narzędzi i materiałów służących do bieżącego utrzymania, usuwania awarii oraz ciągłej modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy – to jest aktualnie ponad 211 km sieci wodociągowej i 240 km kanalizacyjnej, 76 głównych obiektów technicznych służących ponad 24 tysiącom mieszkańców gminy Zielonki.

W ramach pierwszego naboru do Polskiego Ładu gmina Zielonki złożyła trzy wnioski o dofinansowanie. Wyniki naboru

rankingW tegorocznym Rankingu Samorządów dziennika Rzeczpospolita gmina Zielonki znalazła się po raz kolejny w czołówce, tym razem zajmując 11. miejsce spośród 1537 gmin wiejskich w Polsce. To duże wyróżnienie dla naszej gminy i jej mieszkańców.

Wyniki rankingu ogłoszono 26 października 2021 r. Jak czytamy w Rzeczpospolitej: "Rok 2020 niewątpliwie należał do tych trudniejszych dla władz lokalnych. Przede wszystkim ze względu na pandemię, co wymagało szczególnych działań w trosce o dobro mieszkańców. Ale też recesja i wcześniejsze reformy podatkowe odbiły się negatywnie na kondycji lokalnych budżetów. Tym bardziej trzeba docenić wysiłki samorządów na rzecz zrównoważonego rozwoju" .
Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 17 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji "Rzeczpospolitej".
Zgodnie z przyjętą przez kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.
Gmina Zielonki miała przyjemność pięciokrotnie stanąć na podium Rankingu Samorządów: zajmując trzykrotnie miejsce I - w 2016 r., 2015 r. i 2007 r. oraz dwukrotnie miejsce II -  w 2017 i 2009 r.
Pełne zestawienie rankingu dostępne jest na stronie: regiony.rp.pl

wl 4 5 2021okladkaDo Państwa skrzynek pocztowych trafia właśnie kolejne tegoroczne wydanie „Wiadomości Lokalnych Gminy Zielonki”, a już można się z nim zapoznać w wersji elektronicznej, do czego zachęcamy. Piszemy o gminnych inwestycjach, w tym największej kubaturowej – zakończeniu budowy szkoły i przedszkola w Przybysławicach oraz o postępach na innych gminnych placach budów. Wśród tematów znalazł się raport Airly porównujący dane o jakości powietrza z początku roku 2017 do początku roku 2021. Przeczytacie również o podtopieniach jakie miały miejsce w gminie Zielonki w lipcu i sierpniu po kolejnych gwałtownych zdarzeniach pogodowych. Relacjonujemy wydarzenia, które udało się w gminie zorganizować latem po długim pandemicznym czasie i dzielimy się wieściami o uruchomieniu filii Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w budynku dawnej szkoły w Owczarach – Folwark Kultura już na Was czeka.  Po te i inne tematy zapraszamy do lektury Wiadomości.

337Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje, że od 6.11.2021 r. (sobota) zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu linii 337. Uruchomione będą nowe przystanki: Piaszczysta (tylko w kierunku Zielonek i Owczar) oraz Pachońskiego (tylko w kierunku Nowego Kleparza). Zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy we wszystkie dni tygodnia, mająca na celu dostosowanie czasu przejazdu trasy do rzeczywistych warunków ruchu. Rozkłady dostępne na stronie MPK

Wola Z PodgorzeNa podstawie zawiadomienia uzyskanego od wykonawcy robót: Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych INSBUD Spółka z o.o., informujemy, że od2 listopada 2021 r. (wtorek) planowane jest rozpoczęcie prac przy rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Podgórze w Woli Zachariaszowskiej. Wykonawca zamierza realizować prace w godzinach od 8:00 do 16:00 (podane przedziały czasowe mają charakter orientacyjny). Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu na odcinku realizowanych robót.
Numer kontaktowy do koordynatora robót: 663-348-989.
Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zachariaszowska jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Na podstawie zawiadomienia uzyskanego od wykonawcy robót: Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych INSBUD Spółka z o.o. informujemy, że od dnia 3.11.2021 r. planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej na ulicy Ogrodowej w miejscowości Bibice.  W  godzinach od 8-16 wystąpią utrudnienia w ruchu. Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości BIbice w ciągu ulicy Ogrodowej jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Trwa konkurs grantowy w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, którego organizatorem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Z programu wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, mogą skorzystać gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Czytaj więcej:  Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Wójt Gminy Zielonki informuje, że od 27 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. trwają konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”. Uwagi do Programu można przesłać pocztą, złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki lub przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (decyduje data wpływu na Dziennik Podawczy lub skrzynkę poczty elektronicznej).

Czytaj więcej: Konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz...

odpornagminaSzczepienia to najlepsza broń w walce z pandemią koronawirusa. Im więcej zaszczepionych osób, tym szybciej osiągniemy odporność populacyjną i zwalczymy pandemię. W gminie Zielonki 26 października w pełni zaszczepionych było 61,0 procent mieszkańców - w Małopolsce to najwyższy procent zaszczepionych zaraz po Krakowie. Wysoki poziom zaszczepionych mieszkańców to także finansowe nagrody dla samorządów. 1 mln zł – tyle możemy zdobyć w konkursie Najbardziej Odporna Gmina – jeśli do końca października uda nam się utrzymać pierwsze miejsce wśród gmin do 30 tys. mieszkańców z najwyższym odsetkiem zaszczepionych w dawnym województwie krakowskim. Szczepmy się! Najbliżej - w Punkcie Szczepień Powszechnych w Węgrzcach.

Czytaj więcej: Szczepimy się i wiele zyskamy!

Wójt Gminy Zielonki informuje, że w terminie od 27 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”.

Czytaj więcej: Konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz...

Wegrzce C24aNa podstawie zawiadomienia uzyskanego od wykonawcy robót: Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych INSBUD Spółka z o.o. informujemy, że od dnia 19.10.2021 r. na ul. C24 w miejscowości Węgrzce rozpoczną się roboty drogowo-odtworzeniowe m.in. po wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z deklaracją Wykonawcy roboty będę realizowane w okresie 19.10.2021 - 29.10.2021 r. W tych dniach w godzinach od 8.00-16.30 wystąpią utrudnienia w ruchu, a także wyłączenia drogi z ruchu od skrzyżowania ul. C24 z ul. C11 (przedziały czasowe mają charakter orientacyjny).
Numer kontaktowy do koordynatora robót: 663-348-989.
Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgrzce jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.