1.png

Aktualności

forum122 września podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Tauron Arena w Krakowie wręczono dyplomy zwycięzcom Rankingu Gmin Małopolskich. Ranking jest organizowany przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wspólnie z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Obie instytucje opracowały wskaźniki, by na ich podstawie ocenić działalność władz samorządowych 179 gmin regionu (bez miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa) w roku 2019. Na podium znalazły się gminy: Zielonki, Niepołomice i Wielka Wieś. Dyplom, w imieniu gminy Zielonki,  odebrał zastępca wójta gminy Zielonki Arnold Kuźniarski.

Czytaj więcej: Gmina Zielonki pierwsza w Rankingu Gmin Małopolski

1 Gala Spichlerz Koronny laureaciZnak jakości „Spichlerz Koronny – z królewskiego nadania” to marka, pod którą można znaleźć najlepsze produkty i usługi z terenu LGD Korona Północnego Krakowa, czyli pięciu gmin: Wielka Wieś, Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca i Igołomia-Wawrzeńczyce. 20 września 2021 r. w Masłomiącej odbyła się gala wręczenia statuetek marki lokalnej „Spichlerz Koronny”. To drugie tego typu wydarzenie, stanowiące kontynuację realizowanego projektu własnego „Spichlerz Koronny”- wdrożenie oraz promocja marki lokalnej LGD Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014-2020. Podczas tegorocznej gali Znakiem Jakości Spichlerz Koronny odznaczeni zostali producenci z dwóch naborów, z roku 2020 (6 laureatów) i 2021 (8 laureatów), bowiem w ubiegłym roku, ze względu na obostrzenia związane z pandemią covid, nie można było zorganizować uroczystości.

Czytaj więcej: Gala wręczenia znaku jakości „Spichlerz Koronny”

gkekoZgodnie z aktualnie obowiązującym na terenie gminy Zielonki Regulaminem utrzymania czystości i porządku (Uchwała Nr XXXI/83/2017 Rady Gminy Zielonki z 28 września 2017 r.) na właścicieli nieruchomości nałożony został obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania poszczególnych grup odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych. Z obowiązku tego wynika zakaz spalania odpadów roślinnych, w tym skoszonej trawy, liści, gałęzi itp. Przypominamy, że osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie, na działce itd. może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł. Oznacza to, że sprzątając swój ogród, nie można pozbyć się pozostałości roślinnych spalając je w ognisku. Palenie liści jest szkodliwe dla środowiska i powoduje wydzielanie się węglowodorów, które nawet w minimalnym stężeniu mają działanie rakotwórcze. Cząsteczki dymu powstającego przy spalaniu liści działają alergizująco, podrażniają i uszkadzają płuca oraz tworzą w powietrzu szkodliwe substancje m.in. kwasy azotowe. Takie odpady nie powinny również trafiać do zwykłych pojemników na śmieci (na odpady mieszane).

Czytaj więcej: Zakaz spalania odpadów roślinnych

gry3W niedzielę 26 września w Szkole Podstawowej  w Woli Zachariaszowskiej odbyło się pierwsze  inauguracyjne spotkanie "Międzypokoleniowe gry planszowe" zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej ZACHARIASZ.  Podczas imprezy można było zagrać w nawet 200 gier takich jak: Sen, Tokaido, Dooble, Pracownia snów i wiele innych strategicznych i logicznych.

Czytaj więcej: "Międzypokoleniowe gry planszowe" - projekt zainaugurowany

roboty drogowezmniW związku z budową Północnej Obwodnicy Krakowa i koniecznością przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Spacerowej w Batowicach w dniu 1 i 2 października 2021 r zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu. Ulica Spacerowa zostanie całkowicie zamknięta na odcinku ok 60 m. w pobliżu wiaduktu kolejowego na terenie Batowic. W związku z tym, iż na codzień jest ona drogą łączącą Kraków z Batowicami, wyznaczona została trasa alternatywnego połączenia pomiędzy Krakowem, a Batowicami ulicami: Morcinka, Ku Raciborowicom, Krajobrazową, Karola Wojtyły.
Schemat organizacji ruchu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki

stypendia

W sierpniu i wrześniu zostały przyznane Stypendia i Nagrody Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki za rok szkolny 2020/2021. Nagrody otrzymali absolwenci szkół podstawowych z terenu gminy, którzy na zakończenie nauki w szkole podstawowej uzyskali najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie. Stypendia przyznano uczniom klas IV – VII  za wybitne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach naukowych lub artystycznych, którzy ponadto musieli wykazać się średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem.

Czytaj więcej: Stypendia i Nagrody Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki za rok szkolny 2020/2021

Na podstawie zawiadomienia uzyskanego od wykonawcy robót: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Spółka z o.o. informujemy, iż od dnia 30.09.2021 r. na ulicy Do Cegielni w miejscowości Zielonki zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w związku z realizacją zadania związanego z budową sieci kanaliazacji sanitarnej. Zgodnie z deklaracją Wykonawcy i na podstawie uzgodnienienia zajęcia pasa drogowego roboty będę realizowane w okresie 30.09.2021 - 4.10.2021 r. W tych dniach mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu wszelkie roboty wykonywane w ciągu ul. Do Cegielni w ramach realizacji inwestycji gminnej będą realizowane w sposób ciągły bez zamknięcia drogi dla ruchu kołowego i pieszego. 

Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Do Cegielni w Zielonkach jest budowana w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

szczepienie 22.09aTrwa ogólnopolski program szczepień przeciwko Covid-19. Na 22 września w gminie Zielonki w pełni zaszczepionych jest 59,7 procent mieszkańców, czyli 14 147 z 23 690 osób. W Małopolsce wyższy procent zaszczepionych mieszkańców jest tylko w Krakowie, w Polsce plasujemy się aktualnie na 36. pozycji. Szczegółowe informacje o poziomie zaszczepienia mieszkańców w gminach.

Województwo Małopolskie ogłosiło finałową dziesiątkę konkursu "Małopolska ZAszczepiona", w którym poznaliśmy gminy z najwyższym odsetkiem mieszkańców w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 w ramach konkursu „Małopolska ZAszczepiona!”. Gmina Zielonki zajęła 2. miejsce za miastem Kraków. Wiecej o konkursie: tutaj.

DSC00384mosW roku 2021 program Juromanii czyli Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej w gminie Zielonki wzbogacił się o kolejne punkty. Przez dwa dni weekendu 18 i 19 września można było zwiedzić i skorzystać z atrakcji w zamku w Korzkwi, w parku przy zamku, w kościele pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Korzkwi oraz w Muzeum Hebla i Galerii Barwy Ziemi w Przybysławicach. Zapraszamy również na film.

Czytaj więcej: 4. edycja Juromanii w gminie Zielonki za nami

koncert plakatFundacja im. Marszałka Marka Nawary wraz z Sołectwem Bibice w ramach projektu pn.: "Pieśni domowe - etno-warsztaty muzyki i słowa w kontekstach natury" zapraszają na koncert Joanny Słowińskiej z kapelą oraz Chórem Psallite Deo. Koncert rozpocznie się w niedzielę 26 września 2021 roku o godz. 12:00 w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bibicach. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie, prosimy kliknąć miniaturkę.

Referat Inwestycji Sieciowych informuje, iż roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Do Cegielni w miejscowości Zielonki nie odbędą się w pierwotnie deklarowanym przez Wykonawcę terminie tj. w dniach 21-24 września br.  Z uwagi na uchybienia formalne, Inwestor zdecydował o wstrzymaniu robót. Nowy termin realizacji zostanie ustalony z Wykonawcą robót, a stosowna informacja o ich planowanym rozpoczęciu zostanie opublikowana na stronie internetowej.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu wszelkie roboty wykonywane w ciągu ul. Do Cegielni w ramach realizacji inwestycji gminnej będą realizowane w sposób ciągły bez jej zamknięcia dla ruchu kołowego i pieszego.  Ograniczenia w komunikacji wystąpią, ale zgodnie z ustaleniami nie będą dotyczyły mieszkańców ul. Do Cegielni, ul. Spacerowej oraz właścicieli podmiotów gospodarczych prowadzących swoją działalność na tym terenie.

Zbiornik Pradnik koncepcja gmina Zielonki20 września odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podsumowująca trwające od 9 miesięcy do 22 września 2021 r. konsultacje społeczne dotyczące aktualizowanych Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w obszarze zlewni rzeki Prądnik i wpływu proponowanych w aPZRP inwestycji na bezpieczeństwo powodziowe m.in. mieszkańców gminy Zielonki. Podczas konferencji, w której wziął udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, gminę Zielonki reprezentował zastępca wójta Arnold Kuźniarski.
Gmina Zielonki do proponowanych w aPZRP rozwiązań złożyła alternatywne opracowania (patrz: zakładka), które wg informacji przekazanych na konferencji przez ministra Andrzeja Adamczyka i dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzatę Sikorę zyskały akceptację. Zamiast dużego, dewastującego otoczenie, zbiornika w Pękowicach, Trojanowicach i Zielonkach gmina zaproponowała dwa mniejsze ograniczone do terenów rolnych, które nie ingerują w infrastrukturę i nie kolidują z projektowaną Trasą Wolbromską; kolejne propozycje gminy, do których przychylają się Wody Polskie to ograniczenie proponowanego zbiornika na cieku Garliczka w Garlicy Murowanej do terenów rolnych i ograniczenie proponowanego zbiornika na Sudole Dominikańskim w Węgrzcach tak, aby jego zasięg nie obejmował usytuowanego tam Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Wyrażamy nadzieję, że bardzo oczekiwane przez mieszkańców inwestycje szybko znajdą źródło finansowania i zostaną w szybkim tempie zrealizowane. Aktualnie obowiązujące Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym z 2016 r. przewidziały ich realizację w latach 2022-2026. Wyniki trwających do 22 września konsultacji społecznych prowadzonych przez Wody Polskie i złożonych przez mieszkańców wniosków poznamy po zakończeniu konsultacji.

lokietkaNa podstawie zawiadomienia uzyskanego od wykonawcy robót: AG System Sp. z o.o.  informujemy, iż 20 września 2021 r. o godz. 7.00 na ulicy Łokietka w Krakowie zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do ul. Gaik" - ten fragment ul. Łokietka zostanie zamknięty. Dla zamkniętego odcinka zaplanowano trasy objazdowe - m.in. linie aglomeracyjne 220 i 240 poprowadzono przez Osiedle Łokietka w Zielonkach (ul. Starego Wiarusa, Pękowicką i dalej ulicami w Zielonkach: Słoneczną, Lawendową, Na Popielówkę, Zięby, aż do ul. Na Zielonki). Schemat organizacji ruchu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki. Poglądowy schemat objazdów po lewej stronie.

"Rozbudowa ul.Łokietka od ul. Kaczorówka do ul. Gaik" to inwestycja miasta Krakowa. Więcej szczegółów na oficjalnej stronie Krakowa.

spis przypomnienie 03 300x202Przypominamy, że na każdym mieszkańcu Polski spoczywa obowiązek, by wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis trwa do 30 września br. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a odmowa udziału wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny przez sąd (art. 57 ustawy o statystyce publicznej).

Czytaj więcej: Czy pamiętasz, że spis powszechny trwa do 30 września br.?

Stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe mogą starać się o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zielonki. Termin składania wniosków na rok 2022 mija 30 września 2021 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach.

profilaktykaaPełnomocnik Wójta Gminy Zielonki  ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do obejrzenia interaktywnego materiału na temat uzależnienia dzieci od komputera i Internetu. Kampania nosi tytuł „Otwórz się na pomoc”. Inspiracją wykonania filmów była chęć pomocy młodzieży, zapobieganie uzależnieniu od gier komputerowych, szczególnie po trudnym czasie, kiedy dzieci uczyły się zdalnie. Na materiał składa się film interaktywny, gdzie można wybrać scenariusze zdarzeń, a na końcu wysłuchać podsumowania psychologa. W panelu „Posłuchaj historii” znalazły się tematy m. in. depresji czy hejtu i przemocy w sieci. Na końcu materiału filmowego znajdują się informacje kontaktowe do gminy Zielonki i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. Punktu Informacji i wsparcia Rodziny. Informacje również w artykule. Kampanię internetowy Dziennik Polski będzie promował przez tydzień, ale będzie dostępna przez rok pod linkiem: Otwórz się na pomoc.
Zapraszamy do obejrzenia.

Juromania A3Weekend 18/19 września w gminie Zielonki zapowiada się pełen atrakcji. Na terenie Korzkwi, ale i Przybysławic, trwać będzie tegoroczne Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej Juromania. W gminie Zielonki pod hasłem Aktywna z Natury. Wydarzenia będą odbywały się na korzkiewskim zamku, w parku pod zamkiem, w kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Korzkwi oraz w Muzeum Hebla-Galerii Barwy Ziemi w Przybysławicach. Obfity program znajdziecie na plakacie, prosimy kliknąć miniaturę.