Projekt2.png

Aktualności

W naszej gminie mamy czternaście placów zabaw, na których dzieci mogą przyjemnie spędzić czas, a wkrótce przybędą kolejne: w Zielonkach, Dziekanowicach i Woli Zachariaszowskiej. Plac zabaw przy ulicy Na Podskalu w Zielonkach już powstaje, a 14 czerwca wójt gminy podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowy na dofinansowanie dwóch kolejnych miejsc rekreacyjno-sportowych. Środki na nie będą pochodzić w większości z tzw. małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” LGD Korona Północnego Krakowa.

Czytaj więcej: Kolejne trzy miejsca do zabawy i rekreacji dla dzieci na terenie gminy

Od 1 lipca 2013 roku zaczynają obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów w Polsce - za odbiór odpadów od mieszkańców będą odpowiadać gminy. Nie będzie już możliwości zawierania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych indywidualnych umów na wywóz odpadów. Dlatego gmina Zielonki wybrała w przetargu firmę, która będzie odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – zostało nią Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami  w Krakowie (MPGO) w konsorcjum z Van Gansenwinkel Kraków sp. z o.o.. Cena odbioru odpadów okazała się niższa niż wstępnie szacowano, w związku z tym, na wniosek wójta, Rada Gminy Zielonki obniżyła o 2 zł od osoby stawkę opłaty za odbiór odpadów segregowanych. Segregujący odpady zapłacą więc nie 10 zł, jak pierwotnie zakładano, ale 8 zł od osoby za miesiąc. Bez zmian pozostawiono stawkę dla osób, które nie deklarują woli segregowania odpadów.

Więcej informacji na ten temat w rozwinięciu wiadomości.

Zapraszamy również do audycji na ten temat, jej zapis do pobrania pod linkiem: audycje o gminie Zielonki

Czytaj więcej: NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW OD 1 LIPCA 2013 R.

Szanowni Państwo, Druhny i Druhowie, Mieszkańcy Gminy Zielonki!
Od początku czerwca dotykały naszą gminę trudne zdarzenia pogodowe. Liczne nawałnice, gradobicia, podtopienia w wielu miejscowościach gminy wywołują straty na indywidualnych nieruchomościach, w infrastrukturze komunalnej i w uprawach rolniczych.
Strażacy ze wszystkich gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej niemalże codziennie podejmują interwencje, nieśli i nadal niosą pomoc mieszkańcom przy usuwaniu skutków nawałnic i podtopień.
Ze swej strony i w imieniu wszystkich mieszkańców chcę podziękować wszystkim druhom – strażakom, którzy społecznie poświęcają swój czas, podejmując codzienne akcje ratunkowe zarówno w dzień jak i w nocy, od wczesnych godzin porannych, do późnych godzin nocnych. Podziękowanie kieruję również do wszystkich mieszkańców i różnych służb, którzy codziennie włączali się do działań ratowniczych i zabezpieczających
Bogusław Król
Wójt Gminy Zielonki

W naszej gminie od 2008 roku działa system powiadamiania mieszkańców poprzez e-mail i sms. Liczba zapisanych i korzystających z niego wkrótce zbliży się do tysiąca osób.
Jeśli i Państwo chcą być na bieżąco informowani o wydarzeniach w naszej gminie, w tym awariach i zagrożeniach, prosimy o wpisanie adresu e-mail lub numer telefonu korzystając z poniższego linku:
 
http://www.zielonki.pl/index.php?option=com_letterman&task=subscribe&Itemid=386

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Rozwoju Regionalnego Rabka aktualnie realizuje projekt finansowany w ramach MRPO ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod nazwą „Klęski żywiołowe”. Projekt ten skierowany jest do przedsiębiorców poszkodowanych na skutek klęsk żywiołowych lub działania siły wyższej, tj. powodzi, pożaru, huraganu, trzęsienia ziemi, itp. Oferuje on przedsiębiorcom ułatwiony dostęp do preferencyjnego źródła finansowania, tj. nisko oprocentowanych pożyczek bez konieczności ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

 

Czytaj więcej: Preferencyjne kredyty dla przedsiębiorców.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań „Małe Projekty” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2013 roku (poniedziałek) od godziny 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice (Plac J.Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice). Natomiast osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2013 roku (wtorek) od godziny 10.00 w tym samym miejscu.

Czytaj więcej: Bezpłatne spotkania informacyjno-doradcze 

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w celu zachęcenia Pań do wykonywania badań organizuje konkurs profilaktyczny "Badam się, więc mam pewność". Szczegóły w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: Konkurs Profilaktyczny "Badam się, więc mam pewność"

Przekazujemy informację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, jak postępować w razie zalania studni podczas podtopień. Każda studnia, która została zalana, winna zostać 2-krotnie odkażona w odstępie 2 tygodni. Środek do odkażenia studni – chloraminę - można pobrać u komendanta gminnego OSP Jana Palimąki. Więcej informacji w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: Postępowanie w razie zalania studni podczas podtopień 

Uprzejmie informujemy, że Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku jako Lider projektu wraz z Partnerami – Uniwersytetem Warszawskim oraz Urzędem Miejskim w Słupsku, rozpoczęło realizację projektu innowacyjnego testującego PI „Od partnerstwa do kooperacji”. Celem projektu jest wypracowanie nowego modelu zlecania realizacji zadań publicznych przez samorządy organizacjom pozarządowym. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Innowacyjny projekt "Od partnerstwa do kooperacji"

W sobotę, 8 czerwca na krakowskich Błoniach odbył się Piknik Rodzinny, na którym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie świętował 20-lecie swojej działalności. Podczas całodniowej imprezy mieszkańcy Krakowa i całej Małopolski mogli zobaczyć jak efektywnie wspierać ochronę środowiska, promować ekologiczne działania i poznać projekty realizowane przy wsparciu finansowym WFOŚiGW.

Czytaj więcej: Ekologicznie na krakowskich Błoniach, z udziałem gminy Zielonki 

Uwaga producenci rolni!!!
Zmiany w dopłatach do materiału siewnego.
Od 13 czerwca 2013 r. ulegną zmianie zapisy w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Rolnicy będą mogli ubiegać się również o dopłatę z tytułu zużycia do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany soi oraz pszenicy twardej.

 

Czytaj więcej: Zmiany w dopłatach do materiału siewnego

Po gwałtownych opadach deszczu  3, 4 czerwca 2013 r. oraz fali powodziowej płynącej z gmin Sułoszowa i Skała w gminie Zielonki powstały szkody w wyniku zalania i podtopienia. Największe szkody odnotowano wzdłuż rzeki Prądnik (Białucha) i potoku Naramka w miejscowości Zielonki. Woda wystąpiła z koryt zalewając też pola uprawne w miejscowościach: Trojanowice, Januszowice, Pękowice i Zielonki w pasie ok. 70 m od rzeki. Podtopieniu i zalaniu uległy posesje i domy znajdujące się wzdłuż rzek, głównie przy ul. Rzyczyska, Gwizdałów i Bankowej w Zielonkach, przy ul. Na Kąty w Pękowicach oraz przy drodze „Józefówka” w Januszowicach. Ze wstępnych szacunków i napływających zgłoszeń wynika, że szkody wystąpiły na ok. 80 posesjach, gdzie zalaniu uległy budynki mieszkalne i gospodarcze. 5 czerwca, po nocnych opadach, znów zaczął się podnosić poziom wód. Potok Korzkiewka zalał drogę powiatową w Korzkwi na odcinku od mostu w stronę stadniny Botoja do mostu w stronę zajazdu Polesie. Policja zamknęła drogę na odcinku od trasy 94 (Kraków-Olkusz) do drogi wojewódzkiej 794 (Kraków - Wolbrom), a samochody kierowano na objazdy. Po południu zaczął też przybierać Prądnik powtórnie zagrażając ul. Gwizdałów. W akcji ratowniczej bierze udział 9 jednostek gminnych OSP oraz zawodowa JRG nr 5 z Krakowa. Na bieżąco dostarczane są worki i piasek.

 

Czytaj więcej: Wielka woda w gminie Zielonki