8.png

Aktualności

PocztaW związku z licznymi skargami dotyczącymi nieprawidłowego funkcjonowania Urzędu Pocztowego w Zielonkach oraz jego Filii w Węgrzcach, w zakresie nieterminowego doręczania przesyłek pocztowych dla mieszkańców Gminy Zielonki, Rada Gminy Zielonki wzywa Zarząd Poczty Polskiej do podjęcia działań naprawczych mających na celu usprawnienie procesu dystrybucji korespondencji na terenie Gminy Zielonki (treść rezolucji: pobierz plik (*.pdf), pobierz plik (*.doc).

Czytaj więcej: Rezolucja Rady Gminy Zielonki dotycząca wezwania Poczty Polskiej S.A. do terminowej obsługi...

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. To nowe świadczenie ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.gopszielonki.naszops.pl.

Zielonki Na OgrodyNa podstawie zawiadomienia uzyskanego od wykonawcy robót: Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych INSBUD Spółka z o.o. informujemy, że w dniu 03.02.2022 r. (czwartek) zostaną przeprowadzone prace budowlano-montażowe związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Na Ogrody w miejscowości Zielonki. W  godzinach od 8-16 wystąpią utrudnienia w ruchu. Z uwagi na konieczność zajęcia pasa drogi na całej szerokości, wjazd od strony ulicy Galicyjskiej będzie zamknięty. Dojazd do posesji przy ul. Na Ogrody będzie możliwy od strony ulicy Szlak Burztynowy. Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki w ciągu ulicy Na Ogrody jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

choinki3

 

Urząd Gminy Zielonki informuje, iż zbiórka naturalnych choinek pozostałych po świętach, odbędzie się w dniach 20 i 27 stycznia oraz 3 lutego 2022 r. Mieszkańcy, będą mogli dostarczyć choinki we własnym zakresie do wyznaczonych miejsc w poszczególnych sołectwach, wymienionych w rozwinięciu wiadomości:

Czytaj więcej: Zbiórka naturalnych choinek pozostałych po świętach w 2022 r.

Akcja zimaW sezonie 2021/2022 za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Zielonki odpowiedzialne są następujące instytucje:

Droga krajowa nr 7:
Zarządca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel. 12 417 25 00 - sekretariat
Punkt Informacji Drogowej (PID), tel. stacj. - 12 417 14 22, 12 412 16 44, kom. 600 800 610 czynny 24h
Oddział w Krakowie, Rejon w Krakowie ul. Powstania Listopadowego 67, 30-298 Kraków
tel. stacjonarny dyżurnego akcji „ZIMA” 12 285 51 95.

Droga wojewódzka nr 794, Kraków - Skała – Wolbrom:

Zarządca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30 – 085 Kraków

Link do informatora z telefonami: Informator Akcja Zima 2021/2022

Drogi powiatowe:

Zarządca: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w Batowicach ul. Karola Wojtyły 106, 32 -086 Batowice

Link do informatora z telefonami: Informator Akcja Zima 2021/2022

Drogi gminne:

Zarządca: Wójt Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki,
Dyżurny Akcji „ZIMA” w UG Zielonki - tel. 12 285 08 50 w 113 (czynny pn. 9:00–17:00, wt–pt 7:45 – 15:45).
Zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg można również kierować do sołtysów danego sołectwa.
Dyżurny „Akcji Zima” z ramienia Wykonawcy - tel. kom. – 518 801 123 – telefon całodobowy.  

Zmiana Garlica Jak informuje Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, od 27 stycznia 2022 r., w związku z zawieszeniem na drodze powiatowej 2151K, czyli ul. Garlickiej w Zielonkach prac budowlanych na okres zimowy, została wprowadzona zmiana czasowej organizacji w ruchu polegająca na umożliwieniu ruchu pojazdów drogą powiatową nr 2151K, czyli ul. Garlicką w Zielonkach.

Inf. ZDPK

W związku z wprowadzeniem zmian w organizacji pracy Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – oferty konkursowe na miejsca w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2022/2023 należy składać po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem merytorycznym (nr tel. 12 285 02 98, wew. 116) lub pozostawiając je w skrzynce podawczej przy wejściu do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki.

biblioteka

W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną wynikającą ze wzrostu liczby osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, że od dnia 25 stycznia 2022 roku do odwołania Biblioteka Publiczna w Zielonkach wraz z filiami bibliotecznymi w Węgrzcach, Przybysławicach oraz Bibicach pracuje w ścisłym reżimie sanitarnym, a godziny otwarcia bibliotek nie uległy zmianie.

Czytaj więcej: Nowe obostrzenia w Bibliotece Publicznej w Zielonkach i filiach

Wegrzce E1 E2 mapaReferat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) wykonawca planuje rozpoczęcie prac przy rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. E1 w Węgrzcach. Wykonawca zamierza realizować prace w godzinach od 8:00 do 16:00 (podane przedziały czasowe mają charakter orientacyjny). Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu na odcinku realizowanych robót.
Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989.
Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgrzce jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

115 stycznia zgromadzeni w holu Biblioteki Publicznej w Zielonkach mieli okazję uczestniczyć w uroczystym otwarciu wystawy fotograficznej zatytułowanej „Krajobraz – ludzie – kultura. Plenery Izby Regionalnej w Zielonkach 2016-2021”. Eksponowane na wystawie artystyczne fotografie portretowe i grupowe mieszkańców gminy Zielonki w tradycyjnych strojach ludowych grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich, wykonane na tle krajobrazu przyrodniczego północnych przedmieść Krakowa, powstały w trakcie profesjonalnych sesji zdjęciowych organizowanych cyklicznie przez działającą w strukturach gminnej książnicy Izbę Regionalną. Ich twórcą jest fotograf Ryszard Cabała, absolwent i wykładowca Szkoły Kreatywnej Fotografii w Krakowie oraz członek Krakowskiego Klubu Fotograficznego funkcjonującego przy Nowohuckim Centrum Kultury.

Czytaj więcej: Krajobraz – ludzie – kultura, czyli zielonecki folklor w fotograficznym kadrze

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) do  odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone będą wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie). W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można:

zadzwonić pod numer telefonu 576 058 217

lub

zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy

Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W dniu 20 stycznia 2022 r. ogłoszony został  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach położonych na terenie gminy Zielonki w roku szkolnym 2022/2023”.

Ze szczegółami konkursu można zapoznać się na BIP – ie GZEAS w Zielonkach.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 lutego 2022 roku.
Oferty należy składać na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki (decyduje data wpływu).

PocztaW związku z licznymi zgłoszeniami związanymi z nieprawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Pocztowego w Zielonkach i jego Filii w Węgrzcach informujemy, że Wójt Gminy Zielonki wystosował oficjalną skargę do Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. w tej sprawie. Skarga przesłana została również do wiadomości Dyrektora Regionu Sieci Poczty Polskiej S.A. w Krakowie oraz Naczelnika Urzędu Pocztowego w Zielonkach, do których już wcześniej kierowano z Urzędu Gminy Zielonki zgłoszenia nieprawidłowej obsługi mieszkańców gminy, jednakże nie zostały wdrożone środki zaradcze, które pozwoliłyby na rozwiązanie problemu. W załączeniu treść wystosowanej skargi – pobierz plik (*.pdf), pobierz plik (*.doc)
Jednocześnie informujemy, że Poczta Polska S.A. nie podlega instytucjonalnie Gminie Zielonki, w związku z powyższym wszyscy mieszkańcy Gminy Zielonki pokrzywdzeni z tytułu niewłaściwej obsługi przez Pocztę Polską S.A. powinni składać indywidualne skargi i reklamacje na działanie tej instytucji pisemnie na adres: Biuro Wsparcia Klientów Poczty Polskiej S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8; 00-940 Warszawa lub  za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie https://www.poczta-polska.pl/reklamacje/ .

Skargi i reklamacje prosimy kierować także  do wiadomości:
- Tomasz Zdzikot -  Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa;
- Mirosław Mętel – Dyrektor Regionu Sieci Poczty Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Grochowska 2, 30-940 Kraków;
- Elżbieta Radwańska, Naczelnik UP w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 79 , 32-087 Zielonki.

Odpowiedź Poczty Polskiej S.A. z dn. 31 stycznia 2022 r. na skargę Wójta Gminy Zielonki - pobierz plik (*pdf)

CEEB MPrzypominamy, że od 1 lipca 2021 r. został wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklarację musi złożyć właściciel, współwłaściciel bądź zarządca nieruchomości. Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest poprawa jakości powietrza.
Termin złożenia deklaracji dla nowo powstałych budynków to 14 dni od uruchomienia źródła ciepła, a dla istniejących już budynków to 12 miesięcy od wprowadzenia obowiązku złożenia takiej deklaracji. Zachęcamy jednak, by nie czekać na ostatnią chwilę i wypełnic deklarację niezwłocznie.
Deklarację można złożyć w formie elektronicznej przez internet wykorzystując Profil Zaufany oraz w wersji papierowej, wypełnioną deklarację należy dostarczyć na adres Urzędu Gminy w Zielonkach osobiście lub za pomocą poczty. Deklaracja do pobrania

kolazCentrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach zaplanowało dla odpoczywających od zajęć szkolnych ferie na trzy sposoby. Na warsztaty w Folwarku Kultura w Owczarach można się jeszcze zapisać. Najmłodsi, którzy na ferie zostali w domach mogą uczestniczyć w zajęciach w Zielonkach lub w Owczarach.

Czytaj więcej: Artystyczne i sportowe ferie z Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach 

Grafika Petycja ws. zwiekszenia srodków finansowych dla PSGPrzedstawiciele gmin Metropolii Krakowskiej w odpowiedzi na informacje od Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) o braku możliwości realizacji nowych inwestycji do końca roku 2023 r. z uwagi na brak środków wystosowali do Premiera RP petycję o zwiększenie środków finansowych dla PSG na budowę przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych. Brak tych środków zahamuje bowiem tempo wymiany kotłów bezklasowych i przekreśli szansę na poprawę jakości powietrza w Metropolii Krakowskiej!

Czytaj więcej: Petycja gmin Metropolii Krakowskiej do Premiera o środki na budowę przyłączy gazowych – ich brak...