Projekt1.png

Adres elektronicznej skrzynki podawczej w platformie ePUAP: /UG_Zielonki/skrytka 

Akceptowane formaty dokumentów:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwia składanie dokumentów w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy www.epuap.gov.pl.

Złożenie dokumentu za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej wymaga posiadania bezpłatnego Profilu Zaufanego lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych:

Akceptowane są formaty dokumentów elektronicznych wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766):

  1. dokumenty tekstowe lub tekstowo – graficzne: -  .rtf  (Rich Text Format), dokumenty w postaci sformatowanego tekstu, -  .pdf (Portable Dokument Format), dokumenty dla przeglądarki Adobe Reader, -  .doc dokumenty w postaci sformatowanego tekstu, -  .odt (Open Document), dokumenty w formacie Open Office, 
  2. pliki graficzne: -  .jpg (.jpeg), -  .gif, -  .tif (.tiff), 
  3. pliki skompresowane: -  .zip format kompresji plików ZIP, -  .rar format kompresji plików RAR.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego  dokumentu elektronicznego nie może przekraczać 3,5 MB.

Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie są automatycznie odrzucane i nie będą rozpatrywane.


Katalog spraw, które można załatwić przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-Puap)


Inne sprawy możesz załatwić także poprzez Cyfrową Małopolskę