Projekt2.png

Mając na względzie wspólne dobro społeczne i biorąc pod uwagę, iż każdy właściciel gruntu odpowiada za stan swojego terenu w przypadku zdiagnozowania rośliny na swojej działce, powinien on przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności, starać się ją usunąć. Zaleca się zwalczanie Barszczu Sosnowskiego poprzez mechaniczne wycinanie całych roślin, a w szczególności kwiatostanów w fazie kwitnienia, przed zawiązaniem nasion, tak aby nie dopuścić do ich dalszego rozsiewania się oraz poprzez opryskiwanie roślin preparatami chemicznymi przeznaczonymi do zwalczania roślin wieloletnich. Chemiczny oprysk zaleca się stosować przynajmniej dwa razy w roku, gdyż pomimo zżółknięcia spryskanych roślin, często następuje ponowny rozwój pędu. Wyżej wymienione zadanie można powierzyć do wykonania firmie specjalizującej się w tego typu usługach.
Bliższych informacji ws. barszczu Sosnowskiego można uzyskać pod nr telefonu 12 285-08-50 wew. 155 w godzinach pracy Urzędu Gminy Zielonki.