1.png

Zagrożenie powodziowe

Data i godzina wydania: 31.12.2021 - godz. 12:50
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. od godz. 12:50 dnia 31.12.2021 do godz. 09:00 dnia 02.01.2022
Obszar: zlewnie: Skawy, Skawinki, Raby, Uszwicy, Dunajca, Popradu oraz Czarnej Orawy (małopolskie)
Przebieg: W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz piętrzeniem wody przez zjawiska lodowe wystąpią wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, punktowo z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W miejscu powstania zatorów lodowych zjawisko może mieć charakter gwałtowny.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Artur Franczyk

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 20:50 dnia 16.09.2021 do godz. 18:00 dnia 17.09.2021
Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu (punktowo także burzowych), spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Czytaj więcej: Ostrzeżenie hydrologiczne - gwałtowne wzrosty stanów wody

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 23:00 dnia 31.08.2021 do godz. 23:00 dnia 02.09.2021
Obszar: rzeka Wisła od ujścia Przemszy do ujścia Raby (małopolskie)
Przebieg: Na skutek przemieszczania się fali wezbraniowej na Wiśle obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody. Spodziewane są przekroczenia stanów ostrzegawczych na odcinku od ujścia Przemszy do ujścia Raby.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Stopień zagrożenia: 3
Ważność: od godz. 14:39 dnia 31.08.2021 do godz. 15:00 dnia 01.09.2021
Obszar: zlewnie Rudawy, Prądnika i Szreniawy oraz mniejsze bezpośrednie lewostronne dopływy Wisły  (małopolskie)
Przebieg: Kolejna strefa intensywnych opadów deszczu powodować będzie ponowne wzrosty poziomu wód, w strefie wody wysokiej, z przekroczeniami stanów ostrzegawczych i alarmowych również w kolejnych profilach wodowskazowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Na zlewnię Rudawy, Prądnika i Szreniawy oraz mniejsze bezpośrednie lewostronne dopływy Wisły od momentu obowiązywania Ostrzeżenia 3 stopnia nr 199 przestaje obowiązywać Ostrzeżenie ze stopniem 2 nr 194. W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starosty Krakowskiego
(-) Piotr Białas

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Stopień zagrożenia: 3
Ważność: od godz. 12:00 dnia 31.08.2021 do godz. 08:00 dnia 02.09.2021
Obszar: zlewnie Małej Wisły, Soły, Skawy, Skawinki, Raby, Dunajca po zb. Czchów, Białej oraz Czarnej Orawy (małopolskie)
Przebieg: Kolejna strefa intensywnych opadów deszczu powodować będzie ponowne wzrosty poziomu wód, w strefie wody wysokiej, z przekroczeniami stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. W dalszej kolejności spodziewane są przekroczenia stanów alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Czytaj więcej: Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O:193 z dnia 31.08.2021 r.