Projekt1.png

KWARTALNE SPRAWOZDANIA GMINY ZIELONKI od 2015 roku znajdują się w Biuletynie Informacji Piblicznej Urzędu Gminy Zielonki - PRZEJDŹ

Rb - Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku - pobierz plik (*.pdf)  

Rb - NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 -
pobierz plik (*.pdf)


Rb - N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku - pobierz plik (*.pdf)

Rb - NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 - pobierz plik (*.pdf)

Rb - Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku - pobierz plik (*.pdf)


Rb - Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku - pobierz plik (*.pdf)
 

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku - pobierz plik (*.pdf)
 

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku - pobierz plik (*.pdf)

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku - korekta 2 - pobierz plik (*.pdf)

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku - korekta 3 - pobierz plik (*.pdf)

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku - korekta 1 - pobierz plik (*.pdf)

 

Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terutorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku - pobierz plik (*.pdf)

Rb - Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 rok - pobierz plik (*.pdf)

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku - pobierz plik (*.pdf)

Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terutorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku - pobierz plik (*.pdf) 

Rb - Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013 rok - pobierz plik (*.pdf)

Rb - Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobozwiązań według tytułów dłuznych oraz poreczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg satnu na koniec III kwartału 2013 roku - pobierz plik (*.pdf)

 

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 - pobierz plik (*.pdf)

 

Rb - Z Kwartlane sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku - pobierz plik (*.pdf)

 

Rb - Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku - pobierz plik (*.pdf)

 

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2013 - pobierz plik (*.pdf)

 

Rb - NDS Kwartlane sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 - pobierz plik (*.pdf)

 

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 - pobierz plik (*.pdf)

 

Rb - Z Kwartakne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku - pobierz plik (*.pdf)

 

Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostek samarzadu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2013 - pobierz plik (*.pdf)

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku - pobierz plik (*.pdf)

 

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku - pobierz plik 

 

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 - pobierz plik (*.pdf)

 

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku - pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
- pobierz plik (*.pdf)

 

Rb- NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012  roku - pobierz plik (*.pdf)

Rb- NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012  roku - pobierz plik (*.pdf)

 

Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku - pobierz plik (*.pdf)

 

Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku  - pobierz plik (*.pdf)

 

Rb- NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku - pobierz plik (*.pdf)

 

Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku  - pobierz plik (*.pdf)

 

Rb- NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 roku - pobierz plik (*.pdf)

Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku - pobierz plik (*.pdf)

 

Rb- NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku  - pobierz plik (*.pdf)

 

Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku - pobierz plik (*.pdf)

 

Rb- NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku  - pobierz plik (*.pdf)

Rb- NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku  -
pobierz plik (*.pdf)

 

Rb- Z kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku - pobierz plik (*.pdf)

Rb- NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2010 roku -
pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010 - korekta -
pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010 -
pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 (korekta 1) -
pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 (korekta 2) -
pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS kwartalne sprawozadnie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 (korekta 3) -
pobierz plik (*.pdf)

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku -
pobierz plik (*.pdf)

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku (korekta) -
pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 -
pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2009 roku - pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 roku - pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2009 roku -
pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2009 roku - pobierz plik (*.pdf) 

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2009 roku -
pobierz plik (*.pdf)

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wegług tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku -
pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku -
pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2008 roku -
pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 roku -  
pobierz plik (*.pdf)

Wykaz udzielonych przez budżet gminy Zielonki w 2007 roku poręczeń i gwarancji -
pobierz plik (*.pdf)

Wykaz dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego przez gminę Zielonki na 2007 rok -
pobierz plik (*.pdf)

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 -
pobierz plik (*.pdf)

Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 -
pobierz plik (*.pdf)

Tekst kwartalnego sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 marca 2008 roku - dostępny jest do pobrania jako plik w formacie *.pdf -
pobierz plik (*pdf)

Tekst kwartalnego sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku (korekta) - dostępny jest do pobrania jako plik w formacie *.pdf -
pobierz plik (*.pdf)

Tekst kwartalnego sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 roku - dostępny jest do pobrania jako plik w formacie *.pdf -
pobierz plik (*.pdf)

Tekst kwartalnego sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2007 roku do 30 września 2007 roku - korekta - dostępny jest do pobrania jako plik w formacie *.pdf 
pobierz plik (*.pdf)

Tekst kwartalnego sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 września 2007 roku - dostępny jest do pobrania jako plik w formacie *.pdf
- pobierz plik (*.pdf)

Tekst kwartalnego sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca 2007 roku - dostępny jest do pobrania jako plik w formacie *.zip 
- pobierz plik (*.zip)


Tekst kwartalnego sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2007 roku - dostępny jest do pobrania jako plik w formacie *.zip 
- pobierz plik (*.zip)