Projekt2.png

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej, w skrócie ŚDS, jest   dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z problemami psychicznymi. Jednostka istnieje od końca 1999 roku. Pierwotnie funkcjonował jako dział rehabilitacji społeczno-zawodowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach, a od dnia 01 stycznia 2005r. powołany został jako samodzielna jednostka organizacyjna pomocy społecznej Gminy Zielonki /Uchwała nr XXI/49/04 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2004 roku/.
ŚDS otwarty jest przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek - piątek) w godzinach od 7:45 do 15:45.

Celem ŚDS jest:

- zapobieganie społecznej izolacji osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umy­słowym poprzez umożliwianie im pozostawania w ich naturalnym środowisku;
- podtrzymywanie efektów terapeutycznych, zapobieganie nawrotom choroby, minimalizowanie doznań chorobowych przez stosowanie zaleceń terapeutycznych, wizyty lekarskie, regularne zażywanie leków, terapię psychologiczną i zajęciową;
- świadczenie opieki socjalnej w formie zabezpieczenia niezbędnego minimum bytowego poprzez możliwość korzystania z urządzeń sanitarnych, zapewnienie posiłków, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
- wyrobienie umiejętności wykonywania podstawowych zadań życiowych jak: samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego, racjonalny budżet, umiejętność załatwiania spraw urzędowych, odpowiedzialność;
- mobilizowanie, utrzymywanie sprawności, aktywizowanie chorych bezczynnych - rozwijanie własnych zainteresowań, uzdolnień, samorealizowanie;
- tworzenie naturalnej grupy wsparcia i kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
- przygotowywanie integracji osób chorych ze środowiskiem rodzinnym i społecznością lokalną;
- zapobieganie społecznej izolacji osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umy­słowym;
- podnoszenie umiejętności uczestników w zakresie samodzielnego funkcjonowania w życiu rodzinnym i społecznym;
- redukcja liczby nawrotów choroby, zapobieganie powtórnej hospitalizacji;
- stworzenie szansy dla uczestników do podjęcia pracy w zakładzie pracy chronionej poprzez uczestnictwo w terapii zajęciowej;
- aktywizacja społeczna;
- umożliwienie rozrywki i rekreacji.

Wszyscy uczestnicy wraz z personelem ŚDS tworzą społeczność terapeutyczną.
Program zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwosci uczestników, uwzględnia zróżnicowany poziom ich umiejętności, stan zdrowia oraz formę psychiczną. Wszystkie osoby motywowane są do aktywnego udziału w zajęciach.

Kierownikiem ŚDS w Woli Zachariaszowskiej jest mgr Robert Kowalski.

Dane teleadresowe:

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Św. Floriana 19, 32-087 Wola Zachariaszowska
tel./faks: 12 419-40-33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.