Projekt2.png

Projekty w trakcie realizacji POIŚ

Nazwa Projektu: „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap”
Wartość całkowita Projektu:  35.013.114,26 zł
Wysokość wydatków kwalifikowanych: 20.642.480,48 zł
Dofinansowanie: 17.546.108,40 zł
Efekt rzeczowy:  długość planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej:  32,75 km w miejscowościach Brzozówka, Grębynice, Zielonki, Bibice, Wola Zachariaszowska, Bosutów, Przybysławice, Węgrzce, Garlica Murowana, ilość pompowni ściekowych: 15 szt, długość planowanej do budowy sieci wodociągowej: 2,65 km w miejscowościach Wola Zachariaszowska, Garlica Murowana Zielonki, budowa 1 Stacji Uzdatniania Wody, Zakup Specjalistycznego Wozu do czyszczenia sieci kanalizacyjnych, wymiana 30 szt hydrantów, instalacja 6 szt sieciowych punktów pomiarowych na sieci wodociągowej
Efekt ekologiczny: 2686 osób korzystających z sieci
Lata realizacji: 2017-2022
Projekt w trakcie procedury rozszerzenia (stan na wrzesień 2021) mającej na celu powiększenie go o nowe zadania (Brzozówka, Bibice, Januszowice, Zielonki) oraz zwiększenie dofinansowania.

Więcej informacji o projekcie na stronie https://pois.zielonki.pl/