Projekt1.png

Metropolia Krakowska tworzy zinstytucjonalizowaną płaszczyznę współpracy dla 15 stowarzyszonych w nim gmin – Krakowa i otaczających go 14 gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzycę, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawinę, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów oraz Zielonki). Stowarzyszenie powołane zostało 24 czerwca 2014 roku.

Czytaj więcej: Stowarzyszenie: Metropolia Krakowska 

Celem działania jest: wyartykułowanie specyficznych potrzeb i uwarunkowań gmin wiejskich, występowanie o ich uznanie oraz uzyskanie wpływu na tworzenie prawa w dziedzinach będących żywotnym interesem gmin wiejskich. Celem związku jest również prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej ukierunkowanej na rozwój umiejętności pracowników samorządowych i mieszkańców gmin, w szczególności przez prowadzenie badań i ekspertyz, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i seminariów oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych.

Czytaj więcej: Stowarzyszenie: Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie zrzesza 33 gminy (Bukowno, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gołcza, Janów, Jerzmanowice-Przeginia, Lelów, Klucze, Koziegłowy, Kraków, Kroczyce, Łazy, Mstów, Myszków, Niegowa, Ogrodzieniec, Olsztyn, Pilica, Poraj, Poręba, Przyrów, Siewierz, Skała, Sławków, Sułoszowa, Trzebinia, Trzyciąż, Wielka Wieś, Włodowice, Zawiercie, Zielonki, Żarki, Żarnowiec.

Czytaj więcej: Stowarzyszenie: Związek Gmin Jurajskich