Projekt2.png

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Urząd Gminy Zielonki
ul. Krakowskie Przedmieście 116
32-087 Zielonki

Telefon: (12) 285-08-50
Fax.: (12) 285-09-50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek: 9.30 - 16.30
wtorek: 8.00- 15.00

środa: 8.00 - 15.00
czwartek - dzień wewnętrzny (czynny tylko dziennik podawczy urzędu)
piątek: 8.00 - 15.00

Godziny pracy Urzędu Gminy Zielonki

Napisz do Urzędu Gminy Zielonki
Zaznaczamy jednak, że pisma wpływające w ten sposób nie będą wszczynały postępowania administracyjnego, a także nie będą podlegały procedurze udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski.
Równocześnie mają Państwo możliwość formalnego składania w formie elektronicznej skarg, wniosków na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm) poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Zielonki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Urząd Gminy Zielonki nie gwarantuje odbioru i przyjęcia informacji bądź wniosków wysłanych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Właściwym, ze względu na tok postępowania adresem do komunikacji elektronicznej jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza.
(Art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Uwagi prawne:
"ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
...
§ 9. 1. Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
2. W przypadku gdy:
1) w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,
2) w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy - inny niż ogólny, o którym mowa w § 19 - przesyłki złożone w sposób, o którym mowa w ust. 1, uważa się za wniesione nieskutecznie.