8.png

Od 1 stycznia 2021 roku stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych w gminie Zielonki wynosi w przypadku zabudowy jednorodzinnej 32 zł od osoby miesięcznie. Na wzrost ceny miało wpływ wiele czynników, niezależnych od mieszkańców i samorządu, jak m.in.: rosnące koszty pracy, energii elektrycznej, paliw, wysokie wymogi techniczne dla pojazdów do transportu odpadów (niskoemisyjność, system GPS) oraz wyższe koszty składowania odpadów. Zależy od mieszkańców ilość wytwarzanych śmieci – ta stale wzrasta o ok. 10 proc. rocznie.

Co prócz ceny zmienia się w systemie odbioru odpadów w naszej gminie od stycznia 2021 roku?

Czytaj więcej: Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych w gminie Zielonki od stycznia 2021 roku

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody, która znosi dotychczas obowiązujące ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na działce. Dotychczas wycięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości było możliwe po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. Odpowiedzi na najczęściej zadawane w tej sprawie pytania publikuje Ministerstwo Środowiska: link

Czytaj więcej: Zmiany w ustawie o ochronie przyrody

PORADNIK DLA MIESZKAŃCA

(prowadzenie inwestycji budowlanej)

 1. Kupno działki:

  a) wykaz dokumentów standardowo potrzebnych do umowy sprzedaży działki

  - wypis i wyrys z ewidencji gruntów (Starostwo Powiatowe w Krakowie Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Przy Moście 1 Kraków)

  - dokument potwierdzający prawowłasności,

  - zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego gminy (wypis z planu zagospodarowania przestrzennego).

  b) Dostęp do drogi publicznej.

  c) Wartość nieruchomości.

  d) Opłata planistyczna.

  e) Opłaty ponoszone u notariusza.

 2. Uzyskanie pozwolenia na budowę:
  a) Sprawdzenie możliwości lokalizacjainwestycji min. w zakresie zgodności z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
  b) Konieczne warunki,uzgodnienia i opinie (poprzedzają pozwolenie na budowę) - wypis z ewidencji gruntów, mapa ewidencyjna (Starostwo Powiatowe w Krakowie Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Przy Moście 1, Kraków) - mapa do celów projektowych  - wstępne zapewnienie dostawy mediów - oświadczenie zarządcy drogi o dostępie do drogi publicznej - projekt budowlany zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - decyzja zezwakajaca na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - zespół uzgodnienia dokumentacji projektowej (dla lokalizacji sieci i przyłączy).
  c) Złożenie dokumentów na uzyskanie pozwolenie na budowę  (Starostwo Powatowe Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Filia w Węgrzcach ul. Zapole 2).

Czytaj więcej: Prowadzenie inwestycji budowlanej