8.png

Północna Obwodnica Krakowa

Dyrektor RZGW w Krakowie PGW Wody Polskie zawiadamia, że w związku z budową tunelu TS-04 pod rzeką Prądnik  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:
-wykonanie 4 wylotów kanalizacji deszczowej służących wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych wód z odwodnienia do rzeki Prądnik;
-usługi wodne- wprowadzanie do wód rzeki Prądnik wód opadowych lub roztopowych wód z odwodnienia
- lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj wylotów wraz z elementami systemu odwodnienia.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i wnieść uwagi lub ewentualne zastrzeżenia w Wydziale Zgód wodnoprawnych RZGW w Krakowie PGW Wody Polskie. 
Szczegóły w obwieszczeniu , w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki 

roboty drogowezmniW związku z budową Północnej Obwodnicy Krakowa i koniecznością przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Spacerowej w Batowicach w dniu 1 i 2 października 2021 r zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu. Ulica Spacerowa zostanie całkowicie zamknięta na odcinku ok 60 m. w pobliżu wiaduktu kolejowego na terenie Batowic. W związku z tym, iż na codzień jest ona drogą łączącą Kraków z Batowicami, wyznaczona została trasa alternatywnego połączenia pomiędzy Krakowem, a Batowicami ulicami: Morcinka, Ku Raciborowicom, Krajobrazową, Karola Wojtyły.
Schemat organizacji ruchu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki

roboty drogowezmniZgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wykonawcy Północnej Obwodnicy Krakowa informujemy, iż w dniach 27 i 28 sierpnia 2021 r  w związku z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej  ulica Spacerowa w Batowicach w rejonie wiaduktu kolejowego będzie zamknięta. Na czas zamknięcia obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu; wyznaczona została trasa alternatywna pomiędzy Krakowem a Batowicami ulicami: G. Morcinka - Ku Raciborowicom - Jana Długosza - Karola Wojtyły. Wydłuży się droga dojazdu dla poruszających się pomiędzy Krakowem a Batowicami.
Prosimy o wyrozumiałość, za utrudnienia przepraszamy. 

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu w związku z przebudową kanalizacji  sanitarnej i deszczowej na ulicy Spacerowej w Batowicach dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki.

roboty drogowezmniW ślad za informacją otrzymaną od Wykonawcy POK informujemy, iż 27 sierpnia o godz.7.00 w związku z budową tunelu w Zielonkach w ramach inwestycji POK zostanie zamknięty dla ruchu odcinek ulicy Staropolskiej w granicach prowadzonej budowy. Dojazdy do posesji położonych po obu stronach zamknięcia będą możliwe od północy - od ul. ks. Adama Zięby oraz od południa od ul. Długopolskiej. Schemat organizacji ruchu dostępny jest  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki
Za utrudnienia przepraszamy.