7.png

Komunikacja

autobusGmina Zielonki wraz z miastem Kraków i gminą Michałowice planuje uruchomienie agloekspressów, które mają kursować w godzinach szczytu porannego i popołudniowego (czyli od godz. 6.00 do 8.00 i od 14.00 do 18.00) co 15 minut, a po godzinach szczytu co 30 minut.  W soboty i święta kursy też odbywać się będą co 30 minut. Po terenie gminy Zielonki kursować będą dwie takie linie aglomeracyjne - jedna drogą krajową nr 7, druga drogą wojewódzką nr 794 Kraków-Skała. Datę uruchomienia linii Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie wraz z gminami Zielonki i Michałowice wyznaczyli na 30 sierpnia – tuż przed nowym rokiem szkolnym.

Czytaj więcej: Agloekspressy oraz zmiany w kursowaniu autobusów MPK w gminie Zielonki 

roboty drogowezmniZarząd Transportu Publicznego w Krakowie poinformował, iż w związku z remontem drogi powiatowej nr 2133 K w miejscowościach Maszyce, Smardzowice, Cianowice (Małe), Niebyła, Świńczów od 31 marca 2021 r. (środa) wystąpią utrudnienia dla linii 267 na odcinku od przystanku „Grębynice Mogiełki" do pętli autobusowej „Smardzowice Remiza". Prace rozpoczną się w rejonie pętli autobusowej w Smardzowicach od remontu chodnika,  modernizacja obejmie też nawierzchnię jezdni, pobocza i perony przystankowe. Roboty będą prowadzone przy ruchu wahadłowym kierowanym ręcznie. Po ich zakończeniu, w godzinach popołudniowych przywracana będzie pełna przejezdność jezdni.

Czytaj więcej: Utrudnienia drogowe oraz zmiany w organizacji ruchu dla linii autobusowej nr 267 w związku z...

roboty drogowezmniNa podstawie komunikatu Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie informujemy, iż od 29 marca 2021 r. (poniedziałek) w ramach przebudowy dróg powiatowych relacji Węgrzce - Batowice  rozpoczną się prace na ul. Karola Wojtyły w Batowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Wspólną do przystanku „Batowice Dłubnia". Przewidziany jest ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną lub kierowany ręcznie w godzinach większego natężenia.  W związku z tym, mogą wystąpić utrudnienia w przejeździe dla autobusów linii: 250, 260 i 270.