3.png

FUNDACJE POZARZĄDOWE

 

Europejsko-Azjatycka Fundacja Edukacji Biznesowej

ul. Orlich Gniazd 63
32-088 Grębynice

KRS 0000201917
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12 430 55 07
www.eafbe.org

Promocja historii, kultury i sztuki chińskiej w Polsce promowanie i popularyzowanie języka chińskiego w Polsce, informowanie na terytorium Polski o gospodarce Chin i warunkach inwestowania w Chinach,promocja historii, kultury i sztuki polskiej w Chinach, informowanie na terytorium Chin o gospodarce Polski i warunkach inwestowania w Polsce,   wspieranie działań o charakterze integracyjnym pomiędzy europejskimi i azjatyckimi organizacjami lub instytucjami rządowymi i pozarządowymi, promowanie badan naukowych, działania w zakresie promocji bezpieczeństwa ludzi i firm w Europie i Azji.
Fundacja Biosfera

ul. Wiarusa 42/28
32-087 Zielonki

KRS 0000183066
tel. 12 267 29 67
Prowadzenie działań na rzecz ochrony biosfery przed wpływem niekorzystnych czynników związanych z postępem cywilizacyjnym oraz eliminacji skutków tych oddziaływań.
Fundacja im. Marszałka Marka Nawary

ul. Matejki 20
32-086 Batowice

KRS 0000465854
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Celem Fundacji jest upamiętnianie, propagowanie i kontynuowanie idei podjętych przez Marszałka Marka Nawarę, związanych z rozwojem samorządności, demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, a przez to pielęgnowanie pamięci o Pierwszym Marszałku Małopolski.
Fundacja Ponad Granicami ul. C3 / 16a
32-086 Węgrzce
KRS 0000446443
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
609 055 338
 Pomoc dzieciom, młodzieży i osobom starszym.
Fundacja Sendzimira ul. Wiarusa 11/3
32-087 Zielonki
KRS 0000316743
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inicjowanie i budowanie trwałego partnerstwa Fundacji, wyższych uczelni, organów administracji.
Fundacja Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych ul. Ojcowska 15/1
32-087 Pękowice
KRS 0000175792
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
609 521 485,
512 251 570,
793 447 67
www.socjometr.pl
Tworzenie sieć współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz sektorem prywatnym.
Fundacja Żyrafa, Życie, Radość, Fantazja ul. Spacerowa 3032-088 Januszowice KRS 0000643797
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
600 087 999
Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę społecznego funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych, inspirowanie i wspieranie osób poszukujących własnego rozwoju, podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizacja społeczna i zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, pomoc społeczna, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie edukacji pozaszkolnej, podejmowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego dorosłych, w tym promowanie idei kształcenia (uczenia się) przez całe życie. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, wyrównywanie szans osób i grup dyskryminowanych, ochrona i promocja zdrowia, budowanie świadomości społecznej i kształtowanie postaw rozwojowych dzieci i młodzieży, promowanie postawy nastawionej na korzystanie z dóbr kultury i Dziedzictwa Narodowego, promowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych i społecznych inicjatyw lokalnych.
Fundacja Ogony ul. Krakowskie Przedmieście 45A/1
32-087 Zielonki
KRS 0000416436
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.fundacjaogony.net

Organizacja pro zwierzęca, stworzona w celu ratowania i adopcji małych zwierząt domowych takich jak: chomiki, myszy, koszatniczki, szczury, fretki, króliki, świnki morskie itp.
Fundacja Smogowe.Info ul. Na Czekaj 8G/2,
32-087 Bibic

KRS 0000692047
www.smogowe.info

Informowanie o zanieczyszczeniach powietrza i środowiska naturalnego, informowanie o kampaniach i wszelkich przedsięwzięciach dot. ochrony powietrza, promowanie oraz edukacja z zakresu rozwiązań, urządzeń i technologii oczyszczających powietrze, ochrona i promocja zdrowia, popularyzowanie postaw proekologicznych, rozpowszechnianie materiałów poświęconych ekologii, ochronie powietrza i środowiska naturalnego.
Fundacja Polradiologia ul. Bzowa 31
32-087 Zielonki
KRS 0000627330
www.inforadiologia.pl
Aktywna ochrona dziedzictwa radiologii polskiej w szczególności utworzenie i finansowanie muzeum radiologii polskiej, rozwijanie świadomości walorów diagnostyki obrazowej i jej promocja, tworzenie warunków dla rozwijania szkoleń w zakresie diagnostyki obrazowej, sponsorowanie programów naukowo – badawczych, wydawnictw, konferencji, sympozjów, konkursów z dziedziny diagnostyki obrazowej.