Projekt2.png

UCHWAŁA NR XL/55/2018 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 (pdf. 1,43 MB)

UCHWAŁA  NR XXI/61/2012 RADY  GMINY ZIELONKI z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2016 (pdf. 1,42 MB)