2.png

Regulacja populacji zwierzyny łownej występującej na obszarze administracyjnym Gminy Zielonki obejmuje trzy zasadnicze działania: odławianie z przemieszczeniem do innej lokalizacji, odstrzał redukcyjny oraz zachowanie prewencyjne mieszkańców w kontakcie z dzikimi zwierzętami.

Odłów i przemieszczanie dzików.
Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa Urząd Gminy Zielonki w porozumieniu z Nadleśnictwem Miechów, nie może prowadzić akcji odławiania dzików występujących na obszarach zabudowanych gminy, w celu przemieszczenia zwierząt do oddalonych kompleksów leśnych. Zgodnie z par.12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń - ASF (Dz. U. z 2021 poz. 1485), wprowadza się całkowity zakaz przemieszczania dzikich świń na terenie całego kraju zgodnie z art. 45 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r., ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń - ASF ( Dz. U. UE. L. 2021.129.1).

Czytaj więcej: Informacja dla mieszkańców gminy dotycząca postępowania z dzikami oraz innymi dzikimi zwierzętami...

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbamy o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych. Wśród realizowanych przez nas obecnie programów skierowanych do osób indywidualnych są m.in. „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Programy te służą likwidacji barier, które osoby z niepełnosprawnością napotykają w obszarze społecznym oraz zawodowym. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez PFRON usług otrzymają Państwo kontaktując się z Centrum informacyjno-doradczym dla osób z niepełnosprawnością (CIDON). Centrum działa od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Oddziału Małopolskiego PFRON.

Informacja "Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami" (pdf. 183 KB)

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 02-03-2022 r. zmianie ulegnie numer telefonu Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie.

Od tego dnia bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z numerem: 12 314 99 00.

Dotychczasowy numer telefonu zostanie powoli wygaszony!

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, iż od 15 grudnia 2021 r. nową siedzibą Oddziału Terenowego KOWR w Krakowie jest ul. Zbożowa 4, 30-002 Kraków.

Bardzo prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na podany wyżej adres.

logo KOWR2

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego informuje o ogłoszeniu przez Zarząd Województwa Małopolskiego konkursu pn. “Małopolska  Wieś 2022”. Konkurs skierowany jest do sołectw z terenu województwa małopolskiego w zakresie aktywnego działania lokalnych społeczności w dążeniu do podniesienia atrakcyjności małopolskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców. Szczegółowe informacje umieszczono w załączonym poniżej piśmie. Ponadto informacje o konkursie umieszczono na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod numerem telefonu : 12 630-35-80 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Czytaj więcej: Konkurs “Małopolska  Wieś 2022”

25 lutego br. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, który jest pierwszą odsłoną Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców przewidzianego na lata 2022–2025. W ramach ww. konkursu uprawnione podmioty mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. W pierwszej edycji programu pomoc skupiona będzie na obywatelach Ukrainy i Afganistanu. Więcej informacji i załączniki w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: Konkurs ofert Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej