Projekt2.png

Informacje dla przedsiębiorców

Program akceleracji #StartUP Małopolska jest skierowany do startupowców, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Małopolski, którzy chcą rozwijać swój biznes. Dzięki udziałowi w programie mają okazję zdobyć nowe kompetencje i umiejętności, dzięki którym rozwiną swoje firmy, udostępnią nowe produkty i usługi oraz wprowadzą je na nowe rynki.

Czytaj więcej: #StartUP Małopolska - dla kogo?

Od 8 grudnia 2021 r. od godz. 12.00 do 15 lutego 2022 r., do godz. 12.00. rozpoczynamy rekrutację do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.parp.gov.pl

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Zielonki, iż 31 stycznia 2022 r. mija termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2021 roku oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2022.
Opłaty należy dokonać na konto urzędu Gminy Zielonki:
02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 Santander Bank Polska S.A.
z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i numerami zezwoleń. Potwierdzenie dokonanej wpłaty proszę przesłać na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pod numerem telefonu 12 285 08 50 wew. 506.
Oświadczenie - pobierz plik

Od 8 grudnia 2021 r. od godz. 12.00 do 20 stycznia 2022 r., do godz. 12.00. rozpoczynamy rekrutację do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.parp.gov.pl

Przedsiębiorco!
Od 11 grudnia 2021 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza zmiany w obsłudze rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Usługi dotychczas dostępne dla przedsiębiorców zostaną przeniesione ze strony ceidg.gov.pl na portal Biznes.gov.pl. Usługi założenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz zmiany, zawieszenia, wznowienia i zamknięcia dostępne będą bezpośrednio pod adresem: biznes.gov.pl/wniosek-ceidg. Najnowsza wersja zmieni swój wygląd i będzie dostosowana do różnego typu ekranów, w tym telefonów komórkowych oraz będzie w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
Od dnia 13 grudnia 2021 roku obowiązywały będą nowe formularze wniosków, załaczników, zaświadczeń i wydruków. Wszelkie instrukcje dostępne są pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155
Dodatkowo dane przedsiębiorców, złożone wnioski, operacje na wpisie oraz zaświadczenia będą dostępne po zalogowaniu w portalu Biznes.gov.pl, w zakładce Konto Przedsiębiorcy.
W związku z tą zmianą od 10 grudnia 2021 r., godz. 17.00 do 11 grudnia 2021 r, godz. 18.00 mogą wystąpić przejściowe utrudnienia w realizacji usług CEIDG oraz logowaniem do Konta Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl.