1.png

Hala sportowa TS Węgrzce

DSC00301NmAktualnie w realizowanym projekcie pod nazwą „Budowa budynku wolnostojącej namiotowej hali sportowej z boiskiem sportowym wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz towarzyszącą infrastrukturą przy obiektach klubu TS Węgrzce” trwają prace wykończeniowe. Ułożono nawierzchnię boiska ze sztucznej trawy, pole gry oznaczono liniami, pozostały do zamontowania piłkochwyty. W zapleczu sanitarno-szatniowym też na ukończeniu są prace wykończeniowe - wykonano posadzkę z płytek ceramicznych na parterze, obecnie układane są płytki na schodach prowadzących na antresolę, trwają prace montażowe sufitu, a po ich zakończeniu wykonane zostaną prace malarskie, montaż stolarki drzwiowej i zabudowy meblarskiej szatni, a także biały montaż w pomieszczeniach toalet i natrysków. Wykonane są instalacje: oświetleniowa,  elektryczna, centralnego ogrzewania, wodna i kanalizacyjna, wentylacji mechanicznej; uruchomiono kotłownię gazową.

Czytaj więcej: Postęp prac na budowie hali z boiskiem dla TS Węgrzce

DSC0638010 marca 2020 roku wójt gminy Zielonki Bogusław Król podpisał umowę z wykonawcą zadania „Budowa budynku wolnostojącej namiotowej hali sportowej z boiskiem sportowym wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz towarzyszącą infrastrukturą przy obiektach klubu TS Węgrzce” firmą Galicia Investments z Krakowa, którą reprezentował prezes Leszek Biały. Przy podpisaniu umowy na oczekiwaną przez mieszkańców Węgrzc i gminy Zielonki inwestycję obecni byli przewodniczący Rady Gminy Zielonki Mirosław Golanko, radna gminy i sołtys Węgrzc Magdalena Listoś oraz wiceprezes Towarzystwa Sportowego Węgrzce Piotr Adamczuk. Hala i boisko z zapleczem kosztować będzie 2 456 310 zł brutto, a termin jej wykonania mija w czerwcu 2021 roku.   

Czytaj więcej: TS Węgrzce - umowa na projekt i budowę hali namiotowej z boiskiem sportowym wraz z zapleczem...

TS WegrzceM17 października został ogłoszony przetarg na zadanie pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa hali namiotowej i boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy obiektach klubu TS Węgrzce w Węgrzcach, gm. Zielonki”: link. 11 października wójt gminy Zielonki spotkał się z sołtys Węgrzc i przedstawicielami klubu TS Węgrzce, na spotkaniu zaakceptowano i parafowano końcowe rozwiązania, które zostały przyjęte w dokumentacji przetargowej. Poszukiwany jest wykonawca, który zaprojektuje i wybuduje halę namiotową i zaplecze dla TS Węgrzce. Budynek hali namiotowej o wymiarach 54 m długości, 22 m szerokości i 11 m wysokości ma mieścić boisko umożliwiające grę w futsal oraz zaplecze sanitarno-szatniowe w systemie lekkiej zabudowy.  - Do poprzedniego przetargu na budowę budynku zaplecza dla TS Węgrzce zgłosił się tylko jeden oferent, który oferował wykonanie zadania za 2 864 254,41 zł, co przekraczało środki zaplanowane na ten cel w budżecie. Dla porównania  - oddany do użytku w lipcu 2018 r. budynek zaplecza dla LKS Zieleńczanka o podobnej powierzchni kosztował 1,5 mln zł. Po analizie dostępnych środków, jak i potrzeb klubu (zadaszenie boiska na zimę), oraz rozeznaniu innych opcji okazało się że w środkach przewidzianych na ten cel w budżecie powinno udać się zrealizować zarówno zadaszenie w formie hali nad boiskiem, wraz z nową nawierzchnią, jak i znajdujące się we wnętrzu hali zaplecze socjalne dla klubu, stąd zmiana koncepcji – informuje Beata Lipień-Łysek, kierownik referatu inwestycji Urzędu Gminy Zielonki.