7.png

Droga Węgrzce-Batowice

roboty drogowezmniNa podstawie informacji uzyskanej od Zarządu Transportu Publicznego informujemy, iż przystanek „Węgrzce Magiczne Wzgórze” dla linii 297 w kierunku Bosutowa, który 15 marca został przeniesiony kilkadziesiąt metrów w stronę ul. Przy Forcie, w związku z przedłużającymi się pracami, zostanie przywrócony do stałej lokalizacji 24 lub 25 marca 2021 r.  Jednocześnie informujemy, że  roboty prowadzone na ul. A-9 w Węgrzcach, na odcinku między skrzyżowaniem z ul. A-10, a przystankiem „Węgrzce Magiczne Wzgórze”, odbywać się będą przy ruchu wahadłowym sterowanym sygnalizacją świetlną oraz kierowanym ręcznie w godzinach zwiększonego natężenia. Za utrudnienia przepraszamy.

roboty drogowezmniZgodnie z informacją uzyskaną 8 marca 2021 r od wykonawcy; firmy Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Informujemy, iż od 15 marca 2021 r. ruszy przebudowa drogi powiatowej nr 2156K Węgrzce-Batowice. Roboty drogowe rozpoczną się na ul. A9 w Węgrzcach i w kolejnych etapach kontynuowane będą na ulicach B4 i B1 w Węgrzcach, ul. Szmaragdowej w Dziekanowicach  oraz na ul. K. Wojtyły w Batowicach. W związku z wprowadzoną na tym terenie zmianą w organizacji ruchu - schemat dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki, należy spodziewać się utrudnień. Prace będą trwały do listopada 2021 r. o czym będziemy Państwa informowali na bieżąco na naszej stronie oraz facebooku. Prace realizowane będą na zlecenie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.  Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2156K/2293K na odcinku Węgrzce – Batowice, czyli „Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg gminy Zielonki z siecią TEN-T” (sieć łącząca ważne ośrodki komunikacyjne), również mająca szansę dofinansowania w ramach poddziałania Drogi Subregionalne w ZIT. Droga zostanie przebudowana na odcinku prawie 5 km (od ul. A10 w Węgrzcach do mostu na rzece Dłubni w Batowicach), planuje się korektę geometrii drogi, poprawę odwodnień i przebudowę nawierzchni asfaltowej. Wartość zadania oszacowano na kwotę 3 902 tys. zł, dofinansowanie ze środków unijnych może wynieść 2 780 tys. zł, powiat krakowski i gmina Zielonki poniosą koszt po ponad 561 tys. zł.

Czytaj więcej: Przebudowa drogi powiatowej nr 2156K/2293K na odcinku Węgrzce – Batowice