3.png

Wymiana pieców węglowych

wymiana piecowOgłaszamy nabór chętnych do udziału w programie „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki - etap II. Gmina Zielonki obecnie jest w trakcie pozyskiwania dotacji do drugiego etapu programu - wymiany 243 niskoemisyjnych pieców węglowych  na gazowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wniosek aplikacyjny, który złożyliśmy jest obecnie na etapie ostatniej oceny, kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy na dofinansowanie w wysokości 1 725 888,32 zł.
Dofinansowanie dla mieszkańca na wymienępieca będzie wynosić w II etapie maksymalnie 7000 zł (5000 zł do wymiany pieca i 2 000 zł do modernizacji instalacji).
Wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie wymienili pieców węglowych na ekologiczne gazowe zachęcamy do udziału w programie oraz złożenie deklaracji udziału. Deklarację można pobrać ze strony www.eko.zielonki.pl. W ramach udziału w programie i złożenia deklaracji u mieszkańca będzie wykonana bezpłatnie ocena energetyczna budynku, kwalifikująca do otrzymania dofinansowania.Wszelkich informacji dotyczących programu „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki- etap II udzielamy pod numerem telefonu: 12 285 08 50 wew. 314

WymienKociol Malopolska mNa terenie gminy Zielonki do końca września 2019 r. wymieniono 322 piece z dofinansowaniem, w tym 304 piece w ramach programu "Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki" (realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Krakowskiej), z którego dofinansowanie wynosi maksymalnie 14 tys. zł. Umów na wymianę pieców podpisanych zostało więcej - 427, pozostałe 123 piece, na wymianę których mieszkańcy podpisali już umowy, są w trakcie wymiany (najpóźniej do I połowy 2020 roku mają czas na ich wymianę i rozliczenie się z dofinansowania). Dla porównania - w wyniku przeprowadzonej w 2018 r. inwentaryzacji na terenie gminy Zielonki stwierdzono 1110 pieców węglowych zasypowych nie spełniających norm niskoemisyjnych oraz 315 pieców kaflowych, trzonów kuchennych i pieców typu koza w 4106 sprawdzonych budynkach 

W ramach programu "Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki" na dofinansowania na wymianę pieców dla mieszkańców gminy Zielonki wydano już 3 187 913,17 zł. - Tempo wymiany pieców przyśpieszyło – od maja do września 2019 r. wymieniono ich 88. Staramy się o dodatkowe środki na wymianę pieców w ramach programu ZIT, według tych samych zasad – informuje Anna Węgrzyn z referatu gospodarki komunalnej UGZ. 

Na terenie gminy Zielonki są też prowadzone – już od trzech sezonów grzewczych - kontrole pieców w domach prywatnych. W sezonie 2018/2019 przeprowadzono ich 214, wskutek czego pobrano 19 próbek popiołów do analizy. W 5 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, wobec czego gmina Zielonki skierowała wniosek do policji o ukaranie właścicieli domów, w każdym z przypadków policja nałożyła mandat w wysokości 500 zł. W pozostałych przypadkach nieprawidłowości nie stwierdzono, powodem dymienia było palenie słabej jakości węglem w bezklasowych piecach, co nie jest karalne. W kontrolowanych domach urzędnicy przypominali o założeniach uchwały antysmogowej, terminach obowiązkowej wymiany pieców, pouczali i zachęcali do wymiany pieca z dofinansowaniem, zostawiali materiały informacyjne. 

Informacje o dofinansowaniu na wymianę pieca można uzyskać TUTAJ oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki, tel. 12 2850 850 w. 317.

Przypominamy, że w Małopolsce obowiązuje uchwała antysmogowa, obowiązuje więc całkowity zakaz ogrzewania domów mułami, flotami węglowymi i węglem, który zawiera powyżej 15 proc. drobnego ziarna, jak też drewnem sezonowanym krócej niż dwa lata. Do końca 2022 roku wszystkie bezklasowe piece na węgiel oraz pierwszej i drugiej klasy muszą zostać wymienione. 

wymiana piecow„Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (ZIT) na lata 2014-2020 to projekt, w którym ma zostać wymienionych na terenie gminy 429 pieców węglowych na gazowe. Do 19 października 2017 r. wymienionych zostało 19 pieców (mieszkańcy złożyli wnioski o rozliczenie), a kolejnych 54 pieców jest w trakcie wymiany. Do 19 października łącznie podpisano 73 umowy na wymianę pieca w ramach ZIT w 2017 r. Z dnia na dzień dane te ulegają zmianie, nabór jest stały. Wymianę rozpoczęto jesienią 2017 r., bowiem możliwość uruchomienia programu dotowania wymiany pieców dla mieszkańców zależna była od uruchomienia dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, co nastąpiło 24 sierpnia 2017 roku, poprzez podpisanie umowy z gminą Zielonki. Do uzyskania dofinansowania na wymianę pieca w ramach ZIT niezbędna jest ocena energetyczna budynku; w 2017 r. wykonano blisko 300 ocen energetycznych budynków prywatnych, sfinansowanych przez gminę Zielonki i województwo małopolskie.

Aktualne informacje: eko.zielonki.pl