panorama2.png

stopka zdalna szkola

W dniu 19 maja 2020 r. gmina Zielonki złożyła wniosek o przyznanie grantu na zakup laptopów wraz z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami dotyczący realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła+”  - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem Projektu jest wsparcie najbardziej potrzebujących uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) i nauczycieli w realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem COVID-19. Centrum Projektów Polska Cyfrowa przyznało gminie Zielonki dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nieprzekraczającej 54 874,09  zł. W ramach ww. Projektu gmina Zielonki zakupiła 19 sztuk laptopów ACER ASPIERE 3,  A315-54K-53KT NX.HEEEP.00B FHD i5-6300U/8GB/256GB SSD/INT/Win10H, 19 sztuk modemów ALCATEL, 19 sztuk myszy Logitech, M185 i 19 sztuk podkładek żelowych pod mysz o łącznej wartości 54  874,09 zł, co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych. Zgodnie z założeniami Projektu laptopy wraz urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami zostały nieodpłatnie przekazane do 5 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, a następnie Dyrektorzy szkół użyczyli przekazany sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom,  w tym uczniom z rodzin wielodzietnych (3+) i nauczycielom.
Wykaz szkół, którym gmina Zielonki nieodpłatnie przekazała laptopy w celu realizacji zdalnego nauczania, przedstawia się następująco:

 

Lp.

Nazwa szkoły

Liczba przekazanych laptopów wraz

z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami

 1.  Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach  5
 2.  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach  3
 3.  Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej  4
 4.  Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi  3
 5.  Szkoła Podstawowa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach  4

 

 Nadzór nad Projektem  „Zdalna Szkoła+ - w ramach  Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” sprawuje  Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.
Nadzór nad realizacją ww. Projektu sprawuje Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

stopka zdalna szkola

W dniu 8 kwietnia 2020 r. gmina Zielonki złożyła wniosek o przyznanie grantu na zakup laptopów w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem Projektu jest wsparcie najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli w realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem COVID-19. Centrum Projektów Polska Cyfrowa przyznało gminie Zielonki dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nieprzekraczającej 79 9999.92 zł. W ramach ww. Projektu gmina Zielonki zakupiła 28 laptopów  ASUS VivoBook o parametrach: Intel Core i5, 8265U, LCD: 15.6" FHD, RAM: 8GB, SSD: 256GB, M.2, Win 10Home o łącznej wartości 79999,92 zł, co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych. Zgodnie założeniami Projektu laptopy zostały nieodpłatnie przekazane do 6 szkół podstawowych z obszaru gminy, a następnie Dyrektorzy szkół użyczyli przekazany sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom.
Wykaz szkół, którym gmina Zielonki nieodpłatnie przekazała laptopy w celu realizacji zdalnego nauczania, przedstawia się następująco:

Lp.  Nazwa szkoły Liczba przekazanych laptopów
 1.  Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach  6
 2.  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach  6
 3.  Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej  6
 4.  Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi  5
 5.  Szkoła Podstawowa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach  4
 6.  Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lema w Bibicach  1

Nadzór nad Projektem „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" sprawuje  Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.
Nadzór nad realizacją ww. Projektu sprawuje Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

24 sierpnia 2017 r. Gmina Zielonki podpisała umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu ,,Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość  projektu wynosi 2 842 900,00 zł Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznała dofinansowanie w wysokości 2 800 000,00 zł Udział własny beneficjenta wynosi 42 900,00 zł. Czas realizacji projektu:1 stycznia 2014 r. – 30 września 2020 r.

 

Celem główny projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Zielonki, a tym samym na terenie metropolii poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania domów i mieszkań.

Dofinansowanie do wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Zielonki na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub biomasę wynosi do 8 tys. zł. W zalezności od mocy urządzenia wskazanej w ocenie enrgetycznej poprzedzajacej udział w programie. Projekt obejmuje również dofinansowanie do wewnętrznej instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania max do 6 tys. zł. Priorytetowo będą wspierane projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii. Przewidywalna ilość wymienionych kotłów wraz z modernizacja instalacji wewnętrznej w budynkach to min. 200 szt : 192 gazowych i 8 na biomasę.

Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich. Nadzór nad realizacją projektu sprawuje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21.09.2017 r.  Gmina Zielonki podpisała umowę na dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie  4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.1Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – zit.

Całkowita wartość Projektu wynosi 4 630 620,77 zł,  z czego wydatki kwalifikowane wynoszą: 3 647 332,32 zł, a  Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznała dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: 2 153 749,54 zł.

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna sześciu budynków użyteczności publicznej w  Gminie Zielonki: Budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach Budynek Szkoły Podstawowej im. E. Kwiatkowskiego w Owczarach Budynek Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej Komisariat Policji w Zielonkach Budynek GOPS w Zielonkach – FAL W ramach modernizacji energetycznej projekt zakłada; wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, docieplenie ścian budynków i stropów z tynkiem zewnętrznym, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę wewnętrznych instalacji c.o., montaż ogniw fotowoltaicznych. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej tych budynków oraz obniżenie ilości emitowanego CO2 i pyłów do atmosfery.   Planowany termin zakończenia projektu to I kwartał 2019 r.

Nadzór nad  projektem sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich.

Nadzór nad realizacją projektu sprawują: Beata Lipień-Łysek- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Anna Franczyk – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logotypy3

malopolska

W 2016 roku Gmina Zielonki uzyskała dofinansowanie dla projektu pn. „Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Zielonki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 524.116,10 zł,  z czego wydatki kwalifikowane wynoszą: 427.270,00 zł, a  Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznała dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: 320.452,50 zł.
W związku z zawartą umową aneksowaną w dniu 28.06.2018 roku
Całkowita wartość Projektu wynosi: 471 705,00 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 369 805,00 zł
Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznała dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: 277 353,75 zł


Ww. projekt będzie istotnym etapem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej o nowe rozwiązania, aplikacje systemowe oraz sprzętowe.  Innowacyjność rozwiązań, które zostaną wdrożone polega min. na zintegrowaniu systemów informatycznych działających wewnątrz urzędu oraz udostępnieniu z nich danych  interesantom. Wdrożone rozwiązania staną się integratorem wielu istniejących już rozwiązań i zapewnią klientom Urzędu maksymalnie możliwy dostęp do danych dziedzinowych systemów informatycznych przetwarzających poszczególne rejestry publiczne. W wyniku realizacji projektu zostaną także podniesione funkcjonalności istniejących już e-usług „front office” oraz powstaną nowe e-usługi dostępne dla klienta Urzędu. Zapewni to klientom Urzędu korzystanie z informacji i zasobów sektora publicznego oraz e-usług w sposób otwarty nieodpłatnie przy wykorzystaniu Internetu oraz aplikacji mobilnych. Aby uruchomić całość rozwiązań aplikacyjnych, w tym elektronicznych usług publicznych zmodernizowana zostanie także część infrastruktury teleinformatycznej (serwer, stacje robocze, Firewall, urządzenie archiwizacyjne, zasilacz,UPS).


Inwestycyjna część projektu realizowana będzie od 2 stycznia 2017 roku do 29 czerwca 2018 roku.


Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich.

Nadzór nad realizacją projektu sprawują:
Ryszard Krawczyk: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Damian Cywicki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.