3.png

Pomoc Ukrainie

ulotka 2Nadawanie numeru PESEL i profil zaufany
Od środy 16 marca 2022 r. obywatele Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 roku, bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie tego państwa, będą mogli wnioskować o numer PESEL i status UKR, który pozwoli na realizację szeregu usług publicznych; a także stworzenie profilu zaufanego. Wniosek w formie papierowej, podpisany przez wnioskodawcę, należy złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub miasta (nie ma rejonizacji).

Czytaj więcej: Najważniejsze informacje dla uchodźców z Ukrainy i osób ich goszczących - po przyjęciu specustawy

W aktualnym stanie prawnym obywatele Ukrainy uciekający przed wojną mogą wpisać się w Urzędzie Gminy Zielonki do bazy PESEL. Numer PESEL jest niezbędny m.in. do skorzystania z opieki zdrowotnej na terenie Polski w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Do czasu określenia specjalnych zasad rejestrowania do bazy PESEL (procedowana jest specustawa dot. pomocy dla uchodźców z Ukrainy) do rejestracji w bazie PESEL konieczny jest paszport biometryczny! Małoletnim obywatelom Ukrainy, którzy nie posiadają dokumentu podróży (np. paszportu) Urząd Gminy Zielonki może nadać numer PESEL na podstawie aktu urodzenia. Według informacji przekazanych przez Ambasadę Ukrainy (link) w razie potrzeby tożsamość i obywatelstwo Ukrainy będą potwierdzać placówki konsularne Ukrainy.
Aktualnie nie ma jeszcze przepisów prawnych (trwa procedura legislacyjna w Sejmie RP) dotyczących zwrotu kosztów za pobyt uchodźców w domach prywatnych. Zwracamy też uwagę, że Urząd Gminy Zielonki nie dokonuje formalnej rejestracji uchodźców.

medikamaNarodowy Program Szczepień przeciw Covid-19 obejmie również uchodźców z Ukrainy. Na terenie gminy Zielonki obywatele Ukrainy powyżej 12 r.ż., którzy przybyli do Polski z powodu wojny, będą mogli zaszczepić się przeciw Covid-19 w Centrum Medycznym Medikama przy ul. Fortecznej 12A w Węgrzcach, gdzie działa Punkt Szczepień Powszechnych przeciw Covid-19. Aby się zarejestrować trzeba zadzwonić pod nr tel. 12 357 22 91 i 357 22 92 w godz. 8.00-16.00 w dni powszednie. Do pobrania: kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem.

CM Medikama mieści się 100 m od drogi krajowej E7, w Węgrzcach przy ul. Fortecznej 12A, wjazd z drogi krajowej E7 przez ul. Galicyjską w Bibicach.

Każdy pojazd, który porusza się po polskich drogach, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Wjeżdżając do Polski z Ukrainy samochodem na ukraińskiej rejestracji, obywatel Ukrainy powinien skorzystać z:
•    Zielonej Karty. To potwierdzenie jego polisy OC.
•    Jeśli nie ma Zielonej Karty, po przekroczeniu granicy Polski, obywatel Ukrainy potrzebuje ubezpieczenia granicznego.
Ubezpieczenie graniczne na 30 dni dla osób wjeżdżających z Ukrainy są bezpłatne. Oferują je Allianz, ERGO Hestia, PZU oraz Warta – ubezpieczenia są dostępne u agentów tych firm na przejściach granicznych lub poprzez infolinię.
Tu znajdziecie Państwo więcej informacji: https://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-zielona-karta-dla-obywateli-ukrainy/

Czytaj więcej: Ważne informacje dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski samochodami

PomagamW związku z rosyjską agresją na Ukrainę do naszego kraju uciekają setki tysięcy uchodźców szukających schronienia, a miliony Polaków niosą pomoc sąsiadom zza wschodniej granicy. Aby skoordynować wszystkie akcje pomocowe powstała oficjalna platforma PomagamUkrainie.gov.pl. Przesyłamy dwujęzyczny plakat informacyjny o platformie, którym można wydrukować lub opublikować na swojej stronie internetowej. Platforma przygotowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów jest centralną, zweryfikowaną bazą danych o różnorodnych działaniach pomocowych. Działa w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne mogą zgłaszać swoje działania pomocowe lub wesprzeć organizatorów już prowadzonych akcji. Uchodźcy mogą w tym miejscu znaleźć praktyczne informacje o dostępnym wsparciu.