3.png

korzkiew327 lutego przyjęliśmy w Ośrodku Wypoczynkowym Korzkiew pierwszych 6 osób – 2 matki z 4 dzieci. Gmina Zielonki przyjmuje uchodźców z Ukrainy  we współpracy z Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski i Powiat Krakowski.
Jeszcze dziś spodziewamy się 30 osób – uchodźców, którzy właśnie dojeżdżają pociągiem do Olkusza. W pierwszej kolejności uchodźcy zostaną ulokowani w przygotowanym na ten cel Ośrodku Wypoczynkowym w Korzkwi, który jest własnością gminy Zielonki, wydzierżawionym Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji , stąd gmina Zielonki ściśle współpracuje w tej sprawie z dyr. Pawłem Grabką.
W Ośrodku w Korzkwi, w części pensjonatowej, też dziś, ulokowane zostaną 3 rodziny zastępcze z Kijowa (rodzinne domy dziecka) - łącznie 24 osoby.
Z rezerwy kryzysowej budżetu gminy Zielonki decyzją wójta przeznaczono 100 tys. zł na doposażenie starej szkoły w Korzkwi i bazy ZHP – kwota zostaje przeznaczona na wyposażenie: m.in.  łóżka, materace, pościel, pralki, suszarki, itp. Zamówiono też 2 kontenery sanitarne pod szkołę w Korzkwi  (w każdym znajduje się po 5 pryszniców i 5 toalet).

 

korzkiew1
korzkiew2
korzkiew4
korzkiew5
korzkiew6
Na zdjęciach Baza Harcerska w Korzkwi oraz budynek dawnej Szkoły Podstawowej, w tych budynkach znajdą schronienie uchodźcy z Ukrainy.