8.png

Zbiorniki przeciwpowodziowe

stopklatka zbiorniki114 czerwca 2021 r. odbyło się on-line spotkanie informacyjne dotyczące planowanych suchych zbiorników przeciwpowodziowych na terenie gminy Zielonki (w miejscowościach Zielonki-Pękowice-Trojanowice, Garlica Murowana, Węgrzce). Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego propozycje przewidywane w ramach aktualizowanych Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz alternatywne propozycje gminy Zielonki.

Do pobrania również: plik mp4 z nagraniem spotkania

Wójt Gminy Zielonki zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące planowanych suchych zbiorników przeciwpowodziowych na terenie gminy Zielonki (w miejscowościach Zielonki-Pękowice-Trojanowice, Garlica Murowana, Węgrzce).
Spotkanie odbędzie się w trybie on-line na platformie Webex 14 czerwca 2021 roku o godz. 13.00 przez poniższy link:
https://gminazielonki.webex.com/gminazielonki/j.php?MTID=m00ac07007f4e78538346d2e40b01c573
W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP) oraz przedstawionymi i zaplanowanymi budowami suchych zbiorników przeciwpowodziowych na cieku Prądnik nr W_GZW_955 Pękowice, na cieku Garliczka nr W_GZW_950 Garlica Murowana i na cieku Sudół Dominikański nr W_GZW_954 Węgrzce o znacznym zasięgu i skali gmina opracowała alternatywne rozwiązania w tym zakresie, które ograniczają się do terenów niezabudowanych i rolnych. Na spotkaniu zostaną przedstawione mieszkańcom oba rozwiązania.
Podczas spotkania możliwe będzie zadawanie pytań dotyczących tej sprawy na czacie spotkania.

Zbiorniki przeciwpowodziowe. Alternatywne propozycje gminy Zielonki - film

 

Zbiornik Pradnik koncepcja gmina ZielonkiAktualizowane Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP), za których przygotowanie odpowiada Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, przewidują na terenie gminy Zielonki powstanie trzech suchych zbiorników przeciwpowodziowych na ciekach: Prądnik, Garliczka i Sudół Dominikański. Najbardziej kontrowersyjny jest zbiornik na rzece Prądnik, usytuowany na terenie miejscowości: Pękowice, Trojanowice, Zielonki (gm. Zielonki) i Giebułtów (gm. Wielka Wieś), w km 13+340 rzeki oznaczony W_GZW_955.

Gmina Zielonki zleciła opracowanie niezależnej eksperckiej analizy alternatywnych rozwiązań, przedstawionych w dokumencie pod nazwą „Wariantowa analiza …”, który został udostępniony. Proponowane przez gminę Zielonki rozwiązania przedstawiają na rzece Prądnik połączone dwa kaskadowe suche zbiorniki, których granice ograniczają się wyłącznie do terenów rolnych wyznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego, w przeciwieństwie do zbiornika z aPRZP kolidującego z 95 budynkami i infrastrukturą. Gminny dokument zawiera trzy wariantowe rozwiązania, konieczne ze względu na spełnienie wymogów formalnych, rekomendowany do realizacji jest wariant 2.

Czytaj więcej: Zbiorniki przeciwpowodziowe – alternatywna propozycja gminy Zielonki

kontury zbiornika satelitaPlany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym przewidują powstanie na terenie gminy Zielonki 3 zbiorników przeciwpowodziowych: na rzece Prądnik W_GZW_955 (miejscowości Trojanowice-Pękowice-Zielonki), na cieku Garliczka W_GZW_950 (Garlica Murowana) oraz cieku Sudół Dominikański W_GZW_954 (Węgrzce).
Na terenie planowanego zbiornika na rzece Prądnik jest 95 budynków – mieszkalnych i z działalnością gospodarczą. Powierzchnia terenu pod ten zbiornik to ok. 55 ha w Zielonkach, Pękowicach i Trojanowicach, z czego ok. 20 ha to tereny budowlane. W obrębie zbiornika znajdą się też m.in. ujęcia wody, sieci wodne i kanalizacyjne, gazowe i 755-metrowy odcinek drogi wojewódzkiej 794 Kraków-Skała. Według szacunków gminy Zielonki łączna wartość odszkodowań za same budynki, tereny rolne i budowlane to minimum 237 mln zł. Zbiornik na Prądniku w proponowanym kształcie jest nie do zaakceptowania, dlatego samorząd gminy Zielonki oprotestowuje to rozwiązanie. Zachęcamy też mieszkańców do składania indywidualnych uwag i protestów. Liczy się każdy głos!

Czytaj więcej: Zbiorniki przeciwpowodziowe KONSULTACJE – zgłoś uwagi!!!